Regeringen vill granska kärnsäkerheten

Forsmarks kärnkraftverk. FOTO: Hans Blomberg

Regeringen vill granska kärnsäkerheten

Regeringen vill granska kärnsäkerhet igen. Regeringen har beslutat att kontrollen av radioaktivt avfall, kärnsäkerhet och strålskydd ska granskas. Därför har Internationella atomenergiorganet IAEA bjudits in för att utföra granskningen.

Det är återigen dags att granska regelverket för kärnsäkerhet, hantering av radioaktivt avfall och strålskydd enligt regeringen.

– Den här typen av granskningar ser vi inte bara som ett lagkrav utan också som ett bra verktyg för att utveckla vår egen lagstiftning och strålsäkerhet. Jag ser emot att välkomna IAEA till Sverige, säger miljöminister Karolina Skog i ett pressmeddelande.

Enligt EUs direktiv för kärnsäkerhet ska granskningar av hanteringen utföras minst vart tionde år. Förra granskningen gjordes år 2012. Då kom IAEA fram till att regeringen borde se till så att de svenska lagarna motsvarar IAEAs regelverk. Bland annat måste Strålsäkerhetsmyndigheten få rätt att inspektera underleverantörer till kärnkraftsanläggningar.

Brist på resurser kan påverka granskningen

Vid den förra inspektionen konstaterade IAEA att brist på resurser kunde påverka granskningen av ansökan om tillstånd för radioaktivt avfall, just den granskning som Sveriges Natur rapporterat om alltså. Dessutom så rekommenderade experterna att myndigheten skulle arbeta mer systematiskt och gradera insatserna utifrån riskanalyser. De internationella experterna kom också fram till att myndigheten hade för få anställda, rent generellt.

År 2016 gjordes en uppföljning då många fel var åtgärdade. Fast enligt Riksrevisionens rapport från i år och som Sveriges Natur rapporterat om, är resurserna fortfarande små i förhållande till uppgifterna.

Och nu är det alltså snart dags för ännu en undersökning av hur det svenska kontrollsystemet för säkerhet vad gäller kärnkraft och andra strålningskällor fungerar. Även den här gången ska IAEA granska hanteringen av ansökan till slutförvar, men kommer inte att ha någon åsikt om slutsatserna av myndighetens granskning.

Sveriges Natur granskar slutförvaret

LÄS MER: Strålsäkerhetsmyndigheten mörkade brister i slutförvaret

LÄS MER: Outredda risker kring utsläpp av kärnavfall

LÄS MER: Sista striden om kärnavfallet har inletts

LÄS MER: Bristande kontroll av kärnkraftverk

LÄS MER: Analys: Svårt att säga nej till kärnkraftsbranschen

LÄS MER: Stråldoserna ska skydda kommande generationer

LÄS MER: Strålsäkerhetsmyndighten: ”Uppgifterna är irrelevanta”

LÄS MER: Efter avslöjandet – Domstolen kräver svar om risker med slutförvaret 

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X