Strålsäkerhetsmyndigheten säger ja till slutförvaret

Strålsäkerhetsmyndigheten anser att förslaget till slutförvar uppfyller kärntekniklagens krav. FOTO: Christoffer Hjalmarsson

Strålsäkerhetsmyndigheten säger ja till slutförvaret

I dag tisdag kommer beskedet från mark- och miljödomstolen i Nacka om förslaget till slutförvar av kärnbränsle i Forsmark uppfyller kraven enligt miljöbalken. Samtidigt lämnar Strålsäkerhetsmyndigheten sitt yttrande där de säger att slutförvaret uppfyller kraven enligt kärntekniklagen.

I dag blir utslaget av Sveriges största miljöprövning i mark- och miljödomstolen i Nacka känt. Det gäller prövningen av Svensk kärnbränslehanterings förslag om hur upp emot 12 000 ton utbränt kärnbränsle ska slutförvaras i Forsmark. Detta efter fem veckors förhandling med många långa diskussioner, följt av tre månaders betänketid.

Redan nu på morgonen presenterade Strålsäkerhetsmyndigheten sin slutsats att förvaret uppfyller kraven enligt kärntekniklagen.
Beskedet var väntat.
Myndighetens bedömning av förslaget från Svensk kärnbränslehantering AB var färdigt redan år 2016, som ett remissyttrande till domstolen. Myndigheten anser att förslagsställaren har förmåga att se till att bränslet kan förvaras i minst 100 000 år utan att någon människa drabbas av en större stråldos än vad som motsvarar en tiondel av bakgrundsstrålningen.

Större risker

Det är den linje Strålsäkerhetsmyndigheten nu håller fast vid, trots att interna experter räknat på betydligt större risker, enligt dokument som Sveriges Natur avslöjat. Av dem framgår att stråldosen till allmänheten kan bli 41 gånger högre än tillåtet och att kapslarna kan börja spricka redan innan 300 år har gått, att jämföra med kravet på att de ska hålla i 100 000 år.

LÄS MER: Strålsäkerhetsmyndigheten mörkade risker med slutförvaret 

De kommande hundratals åren är bränslet fortfarande kraftigt radioaktivt.

”Genom sina ansökningar anser Strålsäkerhetsmyndigheten att SKB (Svensk kärnbränslehantering AB) har visat att anläggningarna och tillhörande säkerhetsredovisningar kan utvecklas i enlighet med det etablerade förfarandet för stegvis prövning enligt kärntekniklagen”, skriver myndigheten i sitt pressmeddelande.

Strålsäkerhetsmyndigheten föreslår villkor för inför regeringens beslut om tillstånd.

– Det finns ett antal förutsättningar för vårt tillstyrkande såsom att säkerhetsredovisningar och ledningssystem för anläggningarna fortsätter att utvecklas i enlighet med en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.

– Det innebär att Svensk kärnbränslehantering AB vid flera olika steg i en fortsatt process ska lämna in redovisningar som ska granskas och godkännas av Strålsäkerhetsmyndigheten, innan de kan gå vidare med nästa steg i processen, säger Ansi Gerhardsson, chef för den grupp som granskat förslaget.

Även efter dagens besked från Strålsäkerhetsmyndigheten och mark- och miljödomstolen återstår en omgång innan det sista ordet är sagt om förvaret. Det slutgiltiga beslutet tas av regeringen. Förslaget har så stor betydelse för samhället att det är den som måste avgöra. Domstolens nej kan bli ett ja, till exempel om ett avslag anses få orimliga konsekvenser för samhället i stort.

I dagsläget har mer än 40 miljarder kronor satsats på teknik och anläggningar som utgår från att förslaget från Svensk kärnbränslehantering godkänns.

Sveriges Natur granskar slutförvaret

LÄS MER: Strålsäkerhetsmyndigheten mörkade brister i slutförvaret

LÄS MER: Outredda risker kring utsläpp av kärnavfall

LÄS MER: Sista striden om kärnavfallet har inletts

LÄS MER: Bristande kontroll av kärnkraftverk

LÄS MER: Analys: Svårt att säga nej till kärnkraftsbranschen

LÄS MER: Stråldoserna ska skydda kommande generationer

LÄS MER: Strålsäkerhetsmyndighten: ”Uppgifterna är irrelevanta”

LÄS MER: Efter avslöjandet – Domstolen kräver svar om risker med slutförvaret 

LÄS MER: Regeringen vill granska kärnsäkerheten

LÄS MER: Dokument avslöjar – så allvarliga är riskerna

LÄS MER: Slutförvaret saknar långsiktig plan för övervakning trots kärnvapenrisk

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X