Vinnare av Tidskriftspriset 2022 – ÅRETS TIDSKRIFT FACKPRESS
Vinnare av Publishingpriset 2022 – Medlemstidning – Individ

Annons
Nej till kärnförvar: kopparkapseln för osäker

Hur säkra är kopparkapslarna där det utbrända kärnbränslet ska förvaras? Åsikterna går i sär. FOTO: Curt-Robert Lindqvist

Nej till kärnförvar: kopparkapseln för osäker

Dagens nej till förslaget om slutförvar av kärnavfall, handlade om den omtvistade kopparkapseln. De processer Sveriges Natur skrivit om visade sig skapa alltför stor osäkerhet inför risken för läckor av joniserande strålning från det planerade förvaret.

Strax efter klockan elva den 23 januari 2018 meddelade mark- och miljödomstolen i Nacka sin slutsats om förslaget till slutförvar av avfall från den svenska kärnkraftindustrin, efter den största miljöprövningen i svensk historia. Det blev nej till förslaget. Precis som Sveriges Natur har berättat, finns det processer som leder till osäkerhet vad gäller utsläpp av radioaktiva ämnen och risk från strålning från det planerade förvaret.

LÄS MER: Domstolen säger nej till slutförvaret

– Enligt domstolens mening finns det osäkerheter om vissa korrosionsprocesser som kan försämra kapselns förmåga, säger rådman Anders Lillienau vid presskonferensen då förslaget presenteras.

Han räknar upp de processer som Sveriges Natur redan skrivit om, som korrosion i syrgasfritt vatten, gropkorrosion på grund av reaktion med sulfid, väteförsprödning, spänningskorrosion med mera.

LÄS MER: Myndigheten mörkade risker med slutförvaret

Underlaget till beslutet har varit såväl inlämnat material som det som kom fram under fem veckors domstolsförhandlingar i höstas, bland annat från forskare från Kungliga tekniska högskolan, som även intervjuats i Sveriges Natur. Anders Lillienau kan inte svara på om de läckta dokumenten som Sveriges Natur avslöjat kommit domstolen till handa utan ber att få återkomma senare.

– De här frågorna om slutförvaret rör komplicerade tekniska och vetenskapliga frågor det har krävt mycket arbete för att ta sig igenom, sammanfattar Anders Lillienau.

Med sitt nej har domstolen gått emot remissyttrandet från Strålsäkerhetsmyndigheten. Anders Lillienau kommenterar det med:

– Det är rätt att Strålsäkerhetsmyndigheten tillstyrkt ansökan enligt miljöbalken, men myndigheten har samtidigt gjort en del invändningar och pekat på osäkerheter. Domstolen har vägt in de osäkerheterna och även andra synpunkter som framkommit i målet.

I sina yttranden om förslaget har Strålsäkerhetsmyndigheten räknat med att Svensk kärnbränslehantering har kapacitet att klara säkerheten, trots invändningarna. Men domstolen har utgått från det förslag som lämnats in, utan att räkna med möjligheten till framtida förbättringar

– Vi har varit tydliga med att man inte ska ta hänsyn till framtida utredningar vid en prövning enligt miljöbalken, säger Anders Lillienau.

I sitt yttrande föreslår domstolen att Strålsäkerhetsmyndigheten ska få större tyngd i prövningar enligt miljöbalken.

– Det här är en lång process, och det kan uppstå situationer där det kan behövas, säger Anders Lillienau.

Om valet av platsen i Östhammars kommun har domstolen inga invändningar. Svensk kärnbränslehantering ska vidta åtgärder för att minska påverkan på naturen. Och riksintresset att förvara kärnbränslet väger så tungt att det får gå före intresset av att bevara de naturvärden som ändå riskerar att skadas. Domstolen har heller inga invändningar mot de anläggningar för hantering av avfallet som finns och som ska byggas i Oskarshamn heller.

Yttrandet har beslutats av sex ledamöter som alla var eniga.

Läs protokollet från domstolen här

Läs domstolens yttrande här

Läs hela Sveriges Naturs granskning av slutförvaret

LÄS MER: Strålsäkerhetsmyndigheten mörkade brister i slutförvaret

LÄS MER: Outredda risker kring utsläpp av kärnavfall

LÄS MER: Sista striden om kärnavfallet har inletts

LÄS MER: Bristande kontroll av kärnkraftverk

LÄS MER: Analys: Svårt att säga nej till kärnkraftsbranschen

LÄS MER: Stråldoserna ska skydda kommande generationer

LÄS MER: Strålsäkerhetsmyndighten: ”Uppgifterna är irrelevanta”

LÄS MER: Efter avslöjandet – Domstolen kräver svar om risker med slutförvaret 

LÄS MER: Regeringen vill granska kärnsäkerheten

LÄS MER: Dokument avslöjar – så allvarliga är riskerna

LÄS MER: Slutförvaret saknar långsiktig plan för övervakning trots kärnvapenrisk

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på Twitter