Dyrt att strunta i naturens egna ekosystemtjänster

Många av landets ekosystemtjänster från sjöar och vattendrag hade kunnat fungera bättre. Detta enligt en rapport från Havs- och vattenmyndigheten. Övergödning och översvämningar hör till det som kan kosta oss mycket skattepengar och orsaka mänskligt lidande.

Nej till utvidgad kalkbrytning vid Bunge

Mark- och miljööverdomstolen upphäver en dom i lägre instans om SMA Minerals kalkbrott vid Stucks i Bunge. Bolaget hade tidigare fått tillstånd att tiodubbla sin kalkbrytning. Den nya domen kan bli prejudicerande för frågor om hur exploatering som påverkar Natura 2000-områden ska bedömas.

Annons