Försvarsmakten måste betala för PFAS-utsläpp
Brandmän släcker brinnande bil

Försvarsmaktens släckningsövningar har orsakat stora utsläpp av PFAS som spridits i grundvattnet. Foto: Ellinore Sånge/Försvarsmakten

Försvarsmakten måste betala för PFAS-utsläpp

Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt anser att Försvarsmakten är skadeståndsskyldiga för de utsläpp av som upptäckts i grundvattnet kring flygflottiljen F16 utanför Uppsala. Skadeståndet ska täcka det kommunala bolaget Uppsala Vattens kostnader att rena vattnet sedan 2012.

Som Sveriges Natur tidigare rapporterat upptäckte Fortifikationsverket 2016 mycket höga halter av per- och polyfluorerade alkylsubstanser (PFAS) i en brunn på Ärna flygfält, eller Försvarsmaktens flygflottilj F16, utanför Uppsala. Nivåerna var så pass höga att personalen uppmanades att inte dricka vattnet. Samtidigt hade höga halter av PFAS uppmätts i Uppsalas grundvatten.

En intern rapport från Försvarsmakten visar att det under perioder genomfördes så många som 50 övningar per år med brandskum innehållande PFAS på flygfältet. Tidvis skedde två till tre provskjutningar med skumkanoner per dag.

Krävde 250 miljoner kronor i skadestånd

Det kommunala bolaget Uppsala Vatten valde 2019 att stämma Försvarsmakten för att täcka de kostnader som krävs för att rena grundvattnet innan det når Uppsalabornas kranar. Bolaget krävde 250 miljoner kronor för redan uppstådda kostnader och även framtida kostnader.

I oktober 2021 dömda en oenig Mark- och miljödomstol till Försvarsmaktens fördel, men Uppsala Vatten valde att överklaga. Och Mark- och miljööverdomstolen gick den 9 april 2024 emot den lägre instansen.

– Mark- och miljööverdomstolen har gjort en annan bedömning än underinstansen och kommit fram till att Försvarsmakten ska betala skadestånd till Uppsala Vatten, skriver hovrättsrådet Lars Borg, rättens ordförande, i ett pressutskick.

Läs också: Försvaret brister i transparens

Försvarsmakten har orsakat skada genom PFAS

Domstolen skriver också att ”vid en samlad bedömning av de omständigheter och den bevisning som lagts fram i målet har domstolen kommit fram till att Uppsala Vatten har gjort det övervägande sannolikt att PFAS-föroreningen i mark och grundvatten vid Ärnaområdet, som Försvarsmakten ansvarar för, har orsakat skada i form av PFAS-föroreningen i Uppsala Vattens vattentäkt i Stadsträdgården.”

Däremot sänks skadeståndsbeloppet till 37 miljoner kronor, eftersom det ”inte bedömts lämpligt att bestämma ersättning för framtida skador med hänsyn till vissa osäkerhetsfaktorer”.

En vinst för Uppsalaborna

– Det här är inte i första hand en vinst för Uppsala Vatten som bolag utan främst en vinst för miljön och alla Uppsalabor. Det är nu fastställt att den som förorenar också är den som ska betala, skriver Ida Hellrup, tillförordnad vd på Uppsala Vatten i ett pressmeddelande.

Försvarsmaktens utsläpp av PFAS via brandskum har uppmärksammats på flera platser i Sverige, som till exempel i Kallinge där kommunen till slut dömdes för att inte kunnat skydda kommunens invånare för spridningen. Kring Vättern har Försvarsmakten fått dispens för att sänka grundvattennivån och dränera flygflottiljen i Karlsborg, vilket gör att PFAS-förorenat grundvatten kan pumpas ut i Vättern. På Frösön har höga halter av PFAS uppmätts efter Försvarsmaktens verksamheter.

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X