Växthusgasutsläppen fortsätter minska i EU

Däck ska vara energimärkta.

Växthusgasutsläppen fortsätter minska i EU

EU fortsätter att minska utsläppen av växthusgaser och kommer att nå sina klimatmål för 2020. Men det mer ambitiösa målet till 2030 blir svårare att nå, enligt EU:s prognoser.

Utsläppen av växthusgaser fortsätter att minska I Europa enligt nya analyser från EEA, EU:s miljöbyrå. 2014 var utsläppen i de 28 EU-länderna 24,4 procent lägre än 1990. Inom de industrisektorer som omfattas av den europeiska utsläppshandeln var minskningen 24 procent jämfört med år 2005, det år då handelssystemet startade. Minskningen i det övriga samhället var bara 13 procent.

De nya siffrorna visar att EU utan svårighet kommer att klara sitt mål om att minska utsläppen med 20 procent till 2020, och sannorlikt överprestera rejält. Bara mellan 2013 och 2014 minskade utsläppen med 4,1 procent. Nästa mål, att minska utsläppen med 40 procent till 2030 blir dock lite svårare att nå.

De främsta orsakerna bakom minskningen är ökad andel förnybar energi, mindre kolintensiva bränslen, en kontinuerlig energieffektivisering och strukturrationaliseringar inom ekonomin. Hushållens energibehov har minskat mest.

Sedan 1990 har samtidigt BNP inom EU ökat med 47 procent, så utsläppsminskningen har inte gått ut över ekonomin.

Men det är inte alla sektorer som har kunnat minska sina utsläpp. Vägtrafiken har tvärtom ökat sina utsläpp med 13 procent sedan 1990, liksom flyget som fördubblat sina utsläpp.

EU har minskat sina utsläpp av växthusgaser med 24 procent, men prognoserna visar att det det blir svårare att nå målet till 2030. - 40 procent.
EU har minskat sina utsläpp av växthusgaser med 24 procent, men prognoserna visar att det det blir svårare att nå målet till 2030. – 40 procent.
Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på Twitter