Annons
Trots klimatlöften – Nordea investerar i Sydafrikansk kolkraft
Granskning: Svenska pengar till kolindustrin

Trots klimatlöften – Nordea investerar i Sydafrikansk kolkraft

Banken Nordea har under lång tid haft hög profil i klimatfrågor och säger sig exkludera investeringar i kolindustrin. Men Sveriges Naturs granskning visar att banken har köpt obligationer i två kolbolag som beräknas stå för mer än hälften av Sydafrikas totala växthusutsläpp.

Sedan 2015 har Nordeas fondförvaltning, Nordea Asset Management, haft regler för att exkludera bolag som har intäkter från kolbrytning. Samma sak gäller den klimatfarliga kolkraften som beräknas stå för en tredjedel av världens samlade växthuseffekt.
I ett e-mail till Sveriges Natur skriver Nordea att det inte ingår några kolkraftbolag i deras portföljer och att de aktivt arbetar för att uppnå Parisavtalets klimatmål. Nordea uppger också att de har deltagit i påverkansarbetet för att stoppa bygget av ett nytt kolkraftverk i Vietnam.

Ökända för klimatpåverkan

Trots det visar Sveriges Naturs granskning att Nordeas fond ”Nordea1, SICAV” under 2019 och 2020 köpt stora mängder obligationer i Sydafrikas två största kolbolag – Eskom och Sasol.

De båda bolagen är ökända för sin stora miljö- och klimatpåverkan. Det statliga energibolaget Eskom, som driver 15 av landets kolkraftverk beräknas stå för 42 procent av Sydafrikas utsläpp av växthusgaser. Sasol, som gör drivmedel och kemikalier av kol, står för 11 procent av landets utsläpp. Sasols anläggning i staden Secunda är världens största enskilda utsläppare av växthusgaser och bidrar med mer växthusgaser än hela Sverige.

Davide Maneschi, expert på hållbara investeringar på Swedwatch, anser att Nordeas innehav i de Sydafrikanska bolagen är problematiska.
– Nordea är med i många initiativ inom ansvarsfulla investeringar och har under 2019 utökat sin exkluderingspolicy när det gäller kol. Det förvånar mig att de inte lever upp till dessa krav i deras obligationsfonder, säger han.

Tågtransport med kol. I bakgrunden syns kolkraftverket Duvha utanför Witbank i Mpumalanga.

Under 2019 gjorde Swedwatch ett fältarbete i Sydafrika och kunde vittna om den stora påverkan som Eskoms kolkraftverk hade på lokalbefolkningen.
– Eskom har genom åren konsekvent tonat ned den påverkan som deras kolkraftanläggningar har på folkhälsan. Bolaget har också kända problem med korruption och dålig styrning, säger Davide Maneschi.

När det gäller Sasol anser Davide Maneschi att deras affärsmodell är ohållbar och verksamheten har en orimligt stor klimatpåverkan.
– Det är ofattbart att en ansvarsfull investerare väljer att köpa deras obligationer, det kastar en skugga över hela Nordeas klimatarbete, säger Davide Maneschi.

LÄS MER: Bankerna gör inte tillräckligt för klimatet

”Behöver ställa om”

Sveriges Natur har begärt en intervju med Nordeas ansvarige för hållbara investeringar men banken har valt att enbart svara skriftligt via sin pressavdelning.

Så varför har Nordea, med sin höga profil i miljö och klimatfrågor, valt att investera i dessa kolbolag?

– Båda dessa bolag som du nämner har vi identifierat som bolag som behöver ställa om och minska sina utsläpp, skriver Nordea i ett mail.

För att få dessa bolag att ändra sin verksamhet bedriver Nordea ett påverkansarbete genom initiativet Climate Action 100+, svarar de.
– Vi tror på att i första hand driva aktivt påverkansarbete för att ta ansvar och förhoppningsvis snabba på omställningen. I fallet med Eskom kommer vi genom Climate action 100+ vara ”lead investors” vilket innebär att vi är med och tar ett huvudansvar i att driva påverkansarbetet, skriver Nordea.

Men frågan är hur detta ska gå till. Eskom bygger för närvarande två nya kolkraftverk med en beräknad livslängd på 50 år. Sydafrika har också en omfattande kolindustri med hundratusentals anställda och hela landets näringsliv är beroende av den miljöfarliga energiproduktionen. Utbyggnaden av förnybar energi har knappt börjat.

Eskoms kolkraftverk Kusile som är under konstruktion. Den beräknade livslängden är 50 år.

Träffa bolaget

I sitt svar till Sveriges Natur skriver Nordea att deras arbete med att förändra Eskom började i december 2020 och att de inom kort har för avsikt att träffa bolaget tillsammans med en annan stor kapitalförvaltare. Sasol omfattas också av arbetet inom Climate Action+ och är ett femårsinitiativ.

– Vi kommer därefter att utvärdera om initiativet ska fortsätta eller om Nordeas Responsible Investment Committee ska ta andra beslut, vilket kan omfatta exkludering av bolaget, skriver Nordea.

Davide Maneschi på Swedwatch tvivlar på att Nordeas påverkansarbete kommer att få någon effekt.

– Eskom är helägd av den Sydafrikanska staten och kreditgivare har förmodligen ytterst begränsade möjligheter att påverka bolagets beslutsprocesser. Det finns därmed en risk att investerarinitiativ som fokuserar på påverkansarbete blir en ursäkt för investerare att inte exkludera fler bolag från deras investeringar. Parisavtalet har just fyllt fem år, vad mer finns det att vänta på, säger han.

LÄS MER: De släppte ut mest koldioxid 2019

Fotnot: Sveriges Natur har frågat Nordea hur stora deras totala innehav är i Eskom och Sasol eftersom det varierar över tid, men banken har inte besvarat frågan. Vi har i öppna dokument, som delårsrapporter, kunnat konstatera att de har köpt och sålt obligationer för miljontals kronor.

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X