Bankerna gör inte tillräckligt för klimatet
New York i skymningen genom ett fönster där det speglar sig börssiffror.

Världens största banker gör inte tillräckligt för klimatet. FOTO: Getty Images

Bankerna gör inte tillräckligt för klimatet

Världens största banker gör inte tillräckliga åtaganden för klimatet enligt en ny sammanställning från World Resources Institute.

Bankernas roll i att finansiera övergången till en mer hållbar framtid poängteras allt oftare. Trycket ökar också både från marknaden och från politiskt håll. Trots det har bara hälften av världens 50 största banker gjort tydliga, officiella åtaganden om hållbarhet och de flesta investerar mycket mer i fossila bränslen än i hållbar finansiering. Det konstaterar World Resources Institute, WRI, som har skapat ett nytt verktyg för att mäta hur mycket de internationella storbankerna satsar på hållbar finansiering. Det görs inte tillräckligt, är kontentan.

Jämför bankernas åtaganden

Det nya verktyget Green Targets Tool analyserar och jämför de åtaganden som bankerna gjort. Åtagandena innebär att bankerna sätter ett visst mål om finansiering för hållbara aktiviteter under en viss tid. Verktyget, som är det första i sitt slag, mäter inte vad som genomförts eller hur det gått. I juli i år hade bara knappt hälften av bankerna, 23 stycken, gjort åtaganden om hållbar finansiering, sedan dess har ytterligare två tillkommit.

Bland dem som hade åtaganden var finansieringen av fossila bränslen per år i snitt ändå nästan dubbelt så hög som åtagandena om hållbar finansiering. Bara sju banker hade satt högre mål för hållbar finansiering än vad som går till transaktioner relaterade till fossila bränslen.

WRI betonar att det inte går att bara jämföra hur stora belopp bankerna avsätter utan det handlar också om hur målen ser ut, hur brett man definierar området och inom vilken tidsram man arbetar. Överlag har europeiska och australiska banker mer ambitiösa åtaganden för hållbar finansiering jämfört med fossila bränslen än sina amerikanska kollegor, även om det enligt WRI inte går att göra en rak jämförelse.

Svenska banker på listan

Den här typen av åtaganden är inte heller enda sättet att arbeta för hållbarhet påpekar WRI. De olika satsningarna på området ökar stadigt. Inför FN:s Climate Action Summit i september gick 50 internationella finansinstitut ut med att de ska mäta och redovisa koldioxidutsläppen från sina lån och investeringar för att minska effekten på klimatet.

Samtidigt meddelade 130 banker, med tillgångar på sammanlagt 47 biljoner dollar, att de åtar sig att följa nya FN-stödda principles for responsible banking för att bekämpa klimatförändringar, med syfte att röra sig bort ifrån fossila bränslen. Tanken är att uppmuntra till att kolintensiva tillgångar lämnar plats för grönare industrier. Deutsche Bank, Barclays och Citigroup är enligt Reuters några av finansjättarna som enats om att ta hänsyn till investeringarnas effekt på samhället, inte bara på låneportföljen. De svenska bankerna Handelsbanken, Swedbank och SEB är också med på listan.

I linje med Parisavtalet

Principerna som skrivits ihop av FN tillsammans med bankerna kräver att bankernas strategier ska vara i linje med Parisavtalet från 2015 och med FN:s nya hållbara utvecklingsmål, Agenda 2030. Bankerna ska sätta mål för att öka sin positiva påverkan, och minska den negativa, på människor och miljö. De kräver också att man uppmuntrar kunder till hållbara arbetssätt, samt att bankerna är transparenta och kan hållas ansvariga för sin utveckling.

Länk till Green Targets Tool:

https://www.wri.org/finance/banks-sustainable-finance-commitments/

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X