Volvos maskiner hjälper Kina att gräva nya kolgruvor

Volvo Group ställer sig bakom Parisavtalet. Ändå levererar tre av bolagets dotterbolag utrustning till några av världens mest kolberoende länder – bland annat till Kina som 2020 byggde ett nytt kolkraftverk i veckan. Kolkraften står för en tredjedel av den globala uppvärmningen.

Sverige femdubblade exportkrediter till kol

Svenska pengar till kolindustrin Sveriges mål är att ha världens mest ambitiösa klimatpolitik. 2020 var det sista året då staten garanterade exportkrediter till kol. Men i stället för att trappa ner stödet har det det mer än femdubblats de senaste två åren. Något som kommer att fördröja omställningen, enligt experter.

Trots klimatlöften – Nordea investerar i Sydafrikansk kolkraft

Granskning: Svenska pengar till kolindustrin Banken Nordea har under lång tid haft hög profil i klimatfrågor och säger sig exkludera investeringar i kolindustrin. Men Sveriges Naturs granskning visar att banken har köpt obligationer i två kolbolag som beräknas stå för mer än hälften av Sydafrikas totala växthusutsläpp.