Annons
När statsministern slirade på sanningen
statsminister Ulf Kristersson

Statsminister Ulf Kristersson använde sig av gamla data i klimatdebatt på SVT. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

När statsministern slirade på sanningen

”Tysk elektrifiering går nu långsamt av det enkla skälet att det kraftslag som växer mest är kolkraft”, sade statsminister Ulf Kristersson mot slutet av SVT Agendas partiledardebatt den 8 oktober. Det stämmer inte, kan Sveriges Natur visa.

De tre första kvartalen 2023 minskade kolkraft, såväl brunkol som stenkol, med sammanlagt 36 TWh i Tyskland, samtidigt som den sista kärnkraften avvecklades och därmed minskade med 18 TWh. Vind och sol ökade med knappt 3 TWh och gaskraften också med knappt 3 TWh.

Detta kan sammanställas från tysk energistatistik. Kan även hittas i mer lättläst form för första halvåret här.

De tre första kvartalen 2022 hade Tyskland en mycket stor elexport till Frankrike, vars kärnkraft gick mycket dåligt. Samtidigt ersatte Tyskland på grund av Ukrainakriget en del gas med kol.

partiledare i tv
Det var under partiledardebatten i SVT Agenda som tysk kolkraft togs som exempel. Foto: skärmdump SVT Play.

Gamla data

När Sveriges Natur kontaktar statsministerns stab för att fråga vilken källa som användes vid debatten i SVT dröjer svaret först något. När det väl kommer redovisar källan data från Tysklands federala statistikbyrå för helåren 2021–2022, alltså gamla data.

“Kolkraft är det enskilda produktionsslag som ökade mest det senaste helåret som kan summeras”, skriver pressekreterare Hanna Strömberg i ett mejl.

Vad hon inte säger är att det inför debatten fanns tillgängliga data för årets tre första kvartal. Vid en jämförelse med samma perioder för 2022 och 2021 framgår det också tydligt att den ökade kolkraft som statsministern nämnde under debatten var en kortvarig topp.

Ökad sol- och vindkraft

Uppgången för kolkraft från 2021 till 2022 berodde på tillfälliga faktorer. Under 2023 har det franska importbehovet av tysk energi minskat, dels för att Frankrikes egna kärnkraftsreaktorer går bättre, dels på grund av fortsatt utbyggnad av förnyelsebara energikällor, som sol och vind.

Det statsministern inte sade är att vid en jämförelse mellan de tre första kvartalen 2021 och 2023 har den tyska kolkraften minskat med 18 procent (från 100,8 till 82,9 TWh).

Samtidigt har både sol- och vindkraft ökat med 17 respektive 19 procent under samma period (43,2 till 51,6 och 77,1 till 90,3 TWh), från 2021 till 2023. Gas har minskat något (37,8 till 35,0 TWh), medan kärnkraften i princip utraderats (49,0 till 6,7 TWh).

Planerad avveckling

Långsiktigt, 2010–2022, har den tyska avvecklingen av kärnkraften gått ungefär enligt plan som Sveriges Natur tidigare rapporterat om. Den kärnkraft som avvecklats har fullt ut ersatts med förnybar el samtidigt som energianvändningen blivit effektivare. Tysk vindkraft var under de tre första kvartalen i år större än kolkraft.

En jämförelse kan ännu inte göras mellan 2022 och hela 2023 men vid en jämförelse mellan fjärde kvartalen för 2021 och 2022 framgår det att kolkraften i Tyskland också då minskade, från 45,1 till 41,6 TWh. Sammantaget har tysk kolkraft alltså minskat de senaste åren, med en tillfällig topp 2022, som statsministern valde att fokusera på i stället för att presentera den fullständiga utvecklingen över tid.

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X