Annons
Sverige har fått en ny biart – så upptäcktes träkägelbiet

Bilden till vänster visar träkägelbiet som är en ny art för Sverige. Bilden till höger föreställer platsen vid Råstasjön där biet hittades. Foto: Stefan, iNaturalist

Sverige har fått en ny biart – så upptäcktes träkägelbiet

Ingen vet riktigt hur det gick till, men plötsligt dök det upp. Det lilla träkägelbiet, som hittades vid Råstasjön under en inventering i Solna och som är en ny art för Sverige.

Det var Petter Andersson på Calluna som utförde insektsinventeringen en julidag i Solna. Inventeringen utfördes med hjälp av insektsfällor i form av gula, vita och blå färgskålar i kombination med håvning. Skålarna lockar framför allt till sig blombesökande insekter som dras till färgerna.

I flera månader var Petter ovetande om vilket fynd han hade gjort. Det var först på hösten när materialet från fällorna skulle artbestämmas som han upptäckte biet.

– Vi var två personer som artbestämde materialet. En dag ringde Lars Norén och berättade för mig att jag hade gjort ett fint fynd av en ny art för landet. Det var förstås jätteroligt, säger Petter Andersson, miljökonsult på Calluna.

Biets resa till Sverige

Varför arten idag finns i Sverige är i nuläget ganska oklart och man vet heller inte hur länge den kan ha funnits här.

– I Finland och Estland verkar arten på senare år ha ökat och dessutom börjat dyka upp i de västra delarna av landet. Kanske är det svenska fyndet resultatet av en expansion av utbredningsområdet västerut. En alternativ förklaring kan vara att den har kommit in i landet med importerat timmer, säger Petter Andersson.

Varför arten hittades just i Solna är också svårt att svara på. Det man vet är att arten tycks hålla till nära våtmarker.

– På kontinenten har flera fynd gjorts av arten i anslutning till våtmarker, och på det sättet stämmer fyndet bra in på Råstasjön. Kanske kan arten eftersökas i anslutning till våtmarker i Stockholmstrakten, säger Petter Andersson.

Träkägelbiets kännetecken

En hona av ett träkägelbi är lätt att känna igen på bakkroppen, där bakkroppssegmentet är utplattat på sidorna. Hanen är inte lika lätt att särskilja från andra bin. Hur och var arten lever är också något som kännetecknar den.

– Arten lever som boparasit hos trätapetserarbi. Det är ett sparsamt förekommande bi som anlägger sina bon i död ved och andra håligheter ovan mark. Ska man eftersöka arten så bör man kanske leta i miljöer där värddjuret finns, förklarar Petter Andersson.

Ibland kan en ny art vara invasiv vilket innebär att den kan hota mångfalden av inhemska arter. Invasiva arter kan slå ut delar av de livsmiljöer som de etablerar sig i. Det kan vara ett stort hot mot den biologiska mångfalden. Att en art kan vara invasiv är en risk med att en ny främmande art kommer. Men med träkägelbiet verkar det inte vara någon fara.

– Jag betraktar fyndet som positivt för den biologiska mångfalden. Arten har en naturlig utbredning över en stor del av Europa och Asien och kan ju mycket väl ha nått landet på naturlig väg, säger Petter Andersson och fortsätter:

– Den är visserligen en boparasit och kan som sådan påverka värddjurets reproduktion negativt. Dock är ett parasitiskt levnadssätt helt normalt i den levande världen och det finns ganska många parasitiska arter bland bina.

Ytterligare några upptäckter

Förutom fyndet förekom det ytterligare intressanta upptäckter av arter under insektsinventeringen. Flera exemplar av arten svartpälsbin hittades. Tidigare har det bara gått att hitta enstaka fynd från Solna och arten är hotklassad som sårbar.

Utöver det hittades bland annat 119 arter av skalbaggar, 33 arter av flugor och 19 arter av fjärilar. Totalt hittades över 300 arter.

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X