Sverige femdubblade exportkrediter till kol

Männen håller på att lasta kol till en lastbilstransport från en gruva till ett kolkraftverk i Sydafrikas koldistrikt.

Svenska pengar till kolindustrin

Sverige femdubblade exportkrediter till kol

Sveriges mål är att ha världens mest ambitiösa klimatpolitik. 2020 var det sista året då staten garanterade exportkrediter till kol. Men i stället för att trappa ner stödet har det det mer än femdubblats de senaste två åren. Något som kommer att fördröja omställningen, enligt experter.

Förra året beslutade regeringen att alla exportkrediter till kol och andra fossila bränslen skulle stoppas senast den sista december 2022. Skälet var de allvarliga klimat och miljöproblem som kolkraften skapar. Energiformen beräknas stå för en tredjedel av världens totala utsläpp av växthusgaser. Det har gjort att till exempel Frankrike stoppade alla garantier till kol 2014 i samband med att Parisavtalet signerades.

Men svenska EKN fortsatte även efter 2014. Genom så kallade garantier har myndigheten främjat export av utrustning för kolbrytning och transport av kol till kolkraftverk. Garantierna ger de svenska exportföretagen ersättning för sina varor även om kunden i köparlandet inte skulle betala. Det statliga stödet anses nödvändigt för att export ska kunna ske till länder med stora politiska eller ekonomiska risker.

LÄS MER: Trots klimatlöften – Nordea investerar i sydafrikansk kolkraft 

1,9 miljarder kronor

Den sista december 2020 valde EKN:s styrelse att avsluta garantier för finansiering av export till kolgruvor, eller infrastruktur kopplat till kolkraftverk – en nyhet som fick stort utrymme i medierna. Klimatminister Isabella Lövin konstaterade att Sverige blir det första landet i världen som stoppar garantier till transporter av kol.

Men Sveriges Natur kan nu avslöja att garantierna ökade till rekordnivåer innan stoppet skulle införas. Bara lastbilstillverkaren Scania fick över en miljard i garantier för att sälja lastbilar för koltransporter.

Totalt har myndigheten stöttat export till den klimatfarliga industrin i bland annat Indonesien och i Sydafrika med 1,9 miljarder kronor de senaste två åren.

En koltransport utanför kolkraftverk Duvha i Mpumalanga.

Sveriges Naturs genomgång av garantierna till kol de senaste sex åren visar att exportstödet femdubblades under 2019 och 2020. Ingen gång sedan Parisavtalet undertecknades 2014 har så stora garantier beviljats till kolkraft. Totalt beviljades garantier till ett värde av 1 970 miljoner kronor under 2019 och 2020. Det kan jämföras med åren 2014 till 2018 då totalt 469 miljoner kronor beviljades.

Stort beroende av kolkraft

De i särklass största exportstöden gick till Indonesien och Sydafrika, två länder med stort beroende av kolkraft. Volvo Construction Equipment, Scania och Epiroc var de svenska företag som gynnades mest av garantierna.

Claudia Strambo, researcher på Stockholm Environment Institute, forskar om hur den klimatfarliga kolkraften ska kunna fasas ut. Hon anser att EKN:s stöd till kolindustrin inte har varit i linje med den svenska klimatpolitiken.

– Exportkrediterna förlänger tiden för utfasningen av kolkraften. Sveriges fokus borde ha legat på att få företagen att ställa om, och bli mindre beroende av fossila bränslen, snarare än att på detta sätt hjälpa företagen att hitta nya marknader, säger hon.

Hon anser också att EKN:s garantier skapar en risk för så kallade strandade tillgångar, det vill säga investeringar som riskerar att bli värdelösa när världen tvingas ställa om till förnyelsebara energikällor.

Claudia Strambo har gjort flera fältarbeten i Sydafrikas hårt förorenade koldistrikt i delstaten Mpumalanga.

– Man kan inte föreställa sig hur dålig miljön är förrän man har varit där. Efter bara en dag på plats sprack mina läppar och det sved i lungorna. I den miljön lever folk hela sina liv, säger hon.

Stora hälsoproblem

Enligt Claudia Strambo medför luftföroreningarna stora hälsoproblem i Sydafrika. Många blir sjuka eller dör i förtid. Samtidigt förorenar kolet vatten och jord vilket försvårar alternativa försörjningsmetoder och omöjliggör jordbruk.

I Indonesien, dit Scania har fått stora garantier för att sälja specialtillverkade lastbilar för koltransporter, har man förutom stor miljöpåverkan också problem med oklara landrättigheter som förorsakar våld och ofrivilliga folkförflyttningar, berättar Claudia Strambo.

– Förnybar energi är numera billigare än kol och de rika länderna stänger ner kolkraften.  Det finns inga skäl att öka kolproduktionen eftersom den inte är hållbar i längden. Det är som att skjuta sig själv i foten, säger hon.

Hur kan det då komma sig att de svenska garantierna till kol har femdubblats?

Enligt EKN:s pressekreterare, Malin Alm Gerentz, beror det på en ökad efterfrågan från exportföretagen, något som kan variera över tid.

Så detta är inte ett sätt för EKN att kompensera företagen innan garantierna ska upphöra?

– Nej, svarar Malin Alm Gerentz.

Avstår från att kommentera

Handelsminister Anna Hallberg är ansvarig för Exportkreditnämndens verksamhet. Hon låter sig inte intervjuas och avstår från att kommentera varför garantigivningen till kolindustrin har ökat så kraftigt men skriver följande i ett mail till Sveriges Natur

”Sverige ska ha en drivande roll i arbetet för en hållbar internationell handel i linje med de globala målen och Parisavtalet. Regeringen har en ambitiös agenda för omställning i Sverige och i världen. I Export- och investeringsstrategin från 2019 har ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet fått ett ökat fokus.”

Svenska exportkrediter till kol 2019 och 2020

Garanti utfärdad Exportör Millioner SEK Köparland
2019 januari Volvo CE 80 Sydafrika
2019 februari Epiroc 18 Sydafrika
2019 mars Volvo CE 23 Sydafrika
2019 mars Volvo CE 78 Sydafrika
2019 mars Epiroc 5 Mongoliet
2019 juni Sekretessbelagt 214 Indonesien
2019 oktober Epiroc 11 Sydafrika
2019 oktober Epiroc 12 Sydafrika
2019 oktober Scania 745 Indonesien
2019 november Epiroc 3 Mongoliet
2020 januari Epiroc 3 Mongoliet
2020 mars Sekretessbelagd 190 Indonesien
2020 mars Sekretessbelagd 67 Indonesien
Okänt Scania 234 Indonesien
Okänt DISAB-TELLA AB 2 Ryssland
Okänt Epiroc 9 Sydafrika
Okänt Volvo CE 69 Sydafrika
Okänt Volvo CE 99 Sydafrika
Okänt Volvo CE 33 Sydafrika
Okänt Volvo CE 74 Indonesien
Okänt Volvo CE 1 Kina
Totalt 1 970

Läs mer om exportstöd

Brinnande härdar och smog i koljätten Indien
Trots klimatlöften – Nordea investerar i Sydafrikansk kolkraft
Vattenkraft – värre än kol för klimatet?
Stopp för exportkrediter till fossila investeringar
Skribent Nils Resare
Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på Twitter