Vinnare av Tidskriftspriset 2022 – ÅRETS TIDSKRIFT FACKPRESS
Vinnare av Publishingpriset 2022 – Medlemstidning – Individ

Stopp för exportkrediter till fossila investeringar

EKN har tidigare garanterat ett projekt för utvinning av fossilgas på Jamalhalvön vid Norra ishavet. Projektet omfattar 3,3 miljarder kronor. FOTO: Getty Images

Stopp för exportkrediter till fossila investeringar

Regeringen ska förändra regelverket för hur exportkrediter till svenska bolag ska kunna se ut framöver i den nya exportstrategin. Dörren ska bland annat nu stängas till all utvinning och prospektering av fossila bränslen.

Efter omfattande förhandlingar med samarbetspartierna kunde regeringen på fredagen presentera den nya export- och investeringsstrategin. I den ges bland annat myndigheten Exportkreditnämnden i upp uppdrag att stänga igen möjligheterna till att ge garantier till lån som går till fossilutvinning och prospektering.

– Vi ska leva upp till Parisavtalet och vara nere på nettonollutsläpp 2045 nationellt. Då är det inte rimligt att vi samtidigt stödjer export som låser in andra länder i fossilt beroende för lång tid, säger klimatminister Isabella Lövin (MP) till Sveriges Natur.

Fungerar som en försäkring

Garantin fungerar som en försäkring till det säljande svenska bolaget och Exportkreditnämnden tar därmed risken om kunden inte kan betala. Enligt en rapport från Naturskyddsföreningen ställde Exportkreditnämnden 2014-2018 ut garantier till ett värde av 5,8 miljarder kronor till verksamheter inom fossilkraft.

Förändringarna ska senast träda i kraft 2022. Isabella Lövin menar dock att det är möjligt att både myndigheten och det helstatliga bolaget Svensk Exportkredit AB, som ofta bidrar till affärerna genom att låna ut pengar till bolagen som sedan Exportkreditnämnden garanterar, kan genomföra förändringarna tidigare.

– Vi ger ett uppdrag till Exportkreditnämnden och Svensk Exportkredit att ta fram och se över de här riktlinjerna senast 2022. Men Exportkreditnämnden är ju en självständig myndighet och de har ju de senaste åren på eget initiativ på bland annat beslutat att inte ge krediter till kolkraftverk och kolutvinning. Så det här blir nästa steg.

Men regleringsbreven från regeringen till myndigheten kan ju förändras tidigare?

–  Vi har lagt skrivningar i regleringsbreven tidigare, men nu blir det mycket tydligare att det här blir den nya exportstrategin. Vi ska inte ge exportkrediter som skapar inlåsningseffekter i fossilberoende.

Transparensen stärks

Det helstaliga bolaget Svensk Exportkredit gjorde 2018 en bruttoutlåning till utvinning av fossila bränslen 2,5 miljarder kronor, och ytterligare 19,3 miljarder kronor gick till fossilbränsleberoende infrastruktur. Men det är oklart om även det senare kommer att begränsas av den politiska överenskommelsen.

–  Det är myndigheten som får ta fram sina slutsatser. Det är uppgiften för myndigheten, säger Isabella Lövin.

Det har tidigare rapporterats i Sveriges Natur om att affärer har fått stöd som också har haft tvivelaktiga effekter utifrån ett mänskliga rättighetsperspektiv. Hur ser förändringarna ut på den sidan?

– Helheten av strategin handlar om att stärka det miljömässiga. Det ska vara en strategi som hjälper till att leva upp till Parisavtalet, men också Agenda 2030 och de sociala hållbarhetsaspekterna. En tredje punkt som stärks är transparensen, så att det ska bli lättare och tydligare att få tillgång till information om de exportkrediter som ges, säger Isabella Lövin till Sveriges Natur.

LÄS MER: Svenskt exportstöd till företag som skövlar i Amazonas

Beslutet välkomnas av Naturskyddsföreningen.

– Att svenska exportkrediter inte längre ska få gå till prospektering och utvinning av fossila bränslen är ett helt nödvändigt beslut. Exportkreditsystemet har fram tills nu inte varit förenligt med vare sig Parisavtalet eller med regeringens ambition att bli världens första fossilfria välfärdsnation, säger Karin Lexén, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen, i ett pressmeddelande.

Läs mer om svensk export

Jättegruvan Cobre Panamá splittrar samhället
Sverige femdubblade exportkrediter till kol
Svenskt exportstöd till företag som skövlar i Amazonas
Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på Twitter