Svensk plast skräpar ned världshaven

Nej, plast försvinner inte. Och det är fel att kalla den nedbrytbar. Sverige bidrar till att sprida plast över hela världen, visar regeringens utredare.

Svensk plast skräpar ned världshaven

Plastavfall från Sverige hamnar i vatten över hela världen. Det visar en statlig utredning. Mer än 30 000 ton plastavfall exporteras årligen till länder med bristfällig avfallshantering. Och det är fel att kalla biobaserad plast för nedbrytbar, menar utredningen, eftersom den fortfarande kan lämna spår av mikroplaster i naturen.

Sveriges Natur har tidigare skrivit om att mikroplast har påträffats i vatten från dricksvattentäckter över hela världen. I en intervju med Åsa Stenmarck, som sedan tillsattes som statlig utredare för att titta närmare på plastens miljöeffekter, berättade hon för Sveriges Natur:

– Vi kommer förstås att titta på mikroplaster i vatten, men det är viktigt att se det som en del i det stora hela. Med skräp som vi slänger i naturen och plast från när vi tvättar. Utredningens uppdrag är att begränsa den negativa påverkan från plast.

I den nyligen publicerade halvtidsrapporten konstaterar hon att Sverige genom sin export av plastavfall bidrar till den globala nedskräpningen av världshaven.

LÄS MER: Forskare har hittat plast i dricksvatten i hela världen

Sverige exporterar årligen mer än 30 000 ton plastavfall till länder utanför Europa och flertalet toppar listan över världens värsta förorenare. Regeringens utredare skriver att det att det finns goda skäl att tro att EU och Sverige ”genom sin export av plastavfall till länder med bristfällig avfallshantering bidragit till den globala nedskräpningen av världshaven”.

– Generellt kan man säga att 70 till 80 procent av all nedskräpning i hav och vattendrag idag består av plast, sa Evelin Piirsalu, miljöexpert vid SEI Tallinn i en tidigare intervju med Sveriges Natur.

EU utgör världens största exportör av plastavfall och stora mängder plastskräp transporteras till Kina. Inom EU samlades det in 27 miljoner ton plastavfall under 2016. Men mindre än en tredjedel, 8.4 miljoner ton, återanvändes. Av det avfall som återanvändes exporterades hela tre miljoner ton till länder utanför Europa under 2017.

Hamnar i Kina

En majoritet av plasten som skulle återvinnas, 2,4 miljoner ton, skickades direkt till Kina och Hongkong. Enligt utredningen exporteras även en stor del av plastavfallet till Malaysia, Vietnamn och Indonesien, men också detta avfall hamnar ofta i Kina.

Kina toppar listan över de 20 länder som bidrar mest till läckage av plastavfall inom marina miljöer. Andra länder som finns med högt på samma lista är USA, Indien, Turkiet, Egypten, Vietnam och Marocko. Precis som resten av EU, exporterar även Sverige sitt plastavfall till dessa sju länder.

Men sedan årsskiftet har Kina beslutat att införa begränsningar på importen av 24 typer av fast avfall och plast. Nu får nämligen avfallet endast innehålla låga nivåer av föroreningar, inklusive oönskade plaster, metaller, keramer, fibrer och grus. Plastavfall från komplexa produkter såsom fordon och elektronik har svårt att klara av de nya kraven.

LÄS MER: Plastbanta på rätt sätt

Biobaserad plast inte alls nedbrytbar

Utredningen tittade också närmare på så kallad biobaserad plast, produkter som har ökat i popularitet under senare år. Den menar att det är missledande att kalla plast för biobaserad, det finns i dag ingen plast som bryts ned i naturen. I verkligheten konstrueras även den här formen av plast för att hålla länge och bryts ned lika långsamt som plast från fossil olja. Det krävs mycket specifika förhållanden för att plasten ska brytas ned fullständigt.

− Utredaren bekräftar den föraning jag haft om att det än så länge inte finns några plaster som är nedbrytbara på riktigt i naturen. Det förstärker bilden av att vi måste minska vår användning av plast och förhindra att den hamnar i miljön, säger miljöminister Karolina Skog (MP) i ett pressmeddelande.

Även den så kallade bioplasten som ofta beskrivs som komposterbar eller bionedbrytbar kräver speciella förhållanden för att brytas ned till vatten, biomassa och koldioxid. I naturliga miljöer kan plasten alltså fortfarande lämna spår av mikroplast. När det står att bioplasten är komposterbar framgår det helt enkelt inte vilken process som egentligen krävs för att plasten skall brytas ned. Komposterbar bioplast bryts nämligen inte ens ned i en vanlig hemkompost, skriver utredningen. Istället krävs det att plasten hamnar i en så kallad industriell kompostering för fullständig nedbrytning.

LÄS OCKSÅ: Nu ska plastens påverkan på miljön utredas

LÄS OCKSÅ: Tio i topp – här är de värsta plastskräpsbovarna

Har du börjat plastbanta? Dela med dig av dina tips på vår Facebooksida!

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X