Rost, maneter och musslor stoppar svensk kärnkraft

Kärnkraftverket i Ringhals, norr om Varberg. Foto: Annika Örnborg

Rost, maneter och musslor stoppar svensk kärnkraft

Kärnkraften i Sverige fortsätter att gå på lågvarv. Åtgärder på grund av rost, maneter, musslor, Corona och stopp för den årliga sommarrevisionen tillsammans med historiskt låga elpriser gör att Sverige producerar ovanligt lite kärnkraftsel just nu.

Ringhals 3 står still en månad extra för rost och otäthet i inneslutningen. Det är samma sorts fel som tvingade Ringhals 2 till mer än två års stopp mellan 2014 och 2016.

Inneslutningen ska förhindra att det radioaktiva bränslet kommer ut i omgivningen vid en olycka.  Metertjock betong ska ta upp trycket. Inne i betongen finns en tätplåt som gör den gastät.

LÄS MER: Reaktor i Ringhals i drift trots misstänkt läcka

Om plåten får rostskador så läcker inneslutningen. Inneslutningen ska klara ett tryck på sju gånger atmosfärstryck. Det kontrolleras genom en provtryckning vart tredje år.
En ny provtryckning ska göra i mitten av juni, enligt mejl från Anna Wallrud, kommunikationsstrateg på Ringhals.
Det tar flera dygn att få upp trycket, och även tryckavlastningen måste ske långsamt, berättar Leif Karlsson på Strålsäkerhetsmyndigheten SSM.

LÄS MER: Så ska kärnkraften klara coronakrisen

Rostangrepp

På Ringhals 2 visade sig det grundläggande felet ligga 43 år tillbaka i tiden, då saltvatten trängde in när betongen gjöts.
När Ringhals 2 stängdes för gott den 30 december 2019 fanns tre förelägganden från SSM, varav ett gällde plåten. Att verifiera att den är tät kräver att man bilar betongen fram till plåten på alla ställen där det kan misstänkas finnas rost.
I Ringhals 3 berodde det nu konstaterade rostangreppet på en planka som lämnats kvar vid gjutningen på 1970-talet. Det felet är åtgärdat, enligt Ringhals, som måste få tillstånd från SSM att återstarta. En sådan ansökan ska skickas in snart, uppger Anna Wallrud. Enligt henne är skadan lokal och bottenplåten i övrigt i gott skick.

LÄS MER: Kärnkraften backade stort i världen 2019

Maneter och musslor

Flera svenska reaktorer har haft längre stopp än vanligt.

Ringhals 1 står still sedan mars till och med september. Flera andra reaktorer har gått på reducerad effekt, då ökad vindkraft och mycket vattenkraft gett låga elpriser.
Ringhals 4 tvingades också dra ner på effekten i månadsskiftet i början av juni på grund av maneter i kylvattenintaget.

Den för tillfället avstängda Ringhals 1 har istället ofta invaderats av musslor i sin tilloppstunnel. Vid ett tillfälle städades 250 kubikmeter musslor bort från tunneln, enligt Hallands Nyheter.

Forsmark 1 stod still en vecka i början av juni på grund av misstänkt fel på kontaktorer, en sorts reläer. Dessa styr bland annat ström till motorer för att stänga de stora skalventilerna, som stänger av reaktorn från omvärlden vid en olycka.  Reaktorn började återstart 8 juni.

Alla reaktorer stoppas cirka en månad under sommarhalvåret för revision, vilket betyder att man byter en del av bränslet och samtidigt gör andra åtgärder som inte kan göras när reaktorn är i drift.

Corona-distans

I Oskarshamn 3 förlängs revisionen med tre veckor för att man ska kunna hålla Corona-distans för inhyrd personal – på förekommen anledning. Vid reaktorn Millstone i nordöstra USA blev de ordinarie anställda oroade och arga över att man inte tagit sådana hänsyn.

Stoppen gör att kärnkraften producerar mindre el än vanligt i Sverige. Hittills i år, till och med maj, är den 16 procent lägre än samma tid 2019, och 20 procent mindre än 2018, enligt Energiföretagens veckostatistik.

LÄS MER: Kärnkraften blåser bort

Läs mer om kärnkraft:

Mer kunskap om gjutjärn behövs inför slutförvaret
Dags att folkbilda om el
Studie: Kärnkraft tränger undan sol och vind
Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på Twitter