Kärnkraften blåser bort

Vind- och vattenkraft tar över allt mer av elproduktionen vilket gör att kärnkraften för stå tillbaka. FOTO: Getty Images

Kärnkraften blåser bort

Flera kärnkraftsreaktorer går på halvfart trots att två reaktorer stängts helt sedan hösten 2019. Vindkraften har ökat så mycket att det inte finns avsättning för all kärnkraft.

Ringhals 2 stängdes nyår 2020. Ringhals 1 stängdes den 15 mars i år och ska stå still minst ett halvår. Som skäl för stoppet angav Vattenfall att elpriserna var för låga och att det inte lönar sig att köra reaktorn det närmaste halvåret.

Ändå går de kvarvarande reaktorerna på reducerad effekt.

LÄS MER: Ringhals 2 stänger

Tisdag 7 april kl 10, normalt höglasttid, står Ringhals 3 stilla. Ringhals 4 går på bara 58 procents effekt, enligt Ringhals hemsida. Forsmark 1 går på 84 procent och Forsmark 2 på 85 procent. Det är bara Forsmark 3 och Oskarshamn 3 som går med full kapacitet.

Elpriserna faller

Sammanlagt har kärnkraften minskat med ca 3000 megawatt sedan i höstas. Det motsvarar tre normalstora reaktorer.

Det beror inte på coronaviruset, åtminstone inte direkt, för elförbrukningen har ännu inte minskat i Sverige jämfört med förra året.

Däremot har elpriserna fallit både på grund av vindkraftsutbyggnad i Sverige och andra länder och på grund av att vattenkraftsmagasinen är välfyllda i Sverige och Norge.

LÄS MER: Ringhals 1 har  stängt – oklart om den startar igen

Den minskade kärnkraften har mer än väl täckts upp med mer vind- och vattenkraft.

Under årets första 13 veckor, till den 29 mars, hade kärnkraften minskat sin produktion med 2,9 TWh medan vindkraften ökat med 3,2 TWh. Tiden fram till 7 april har kärnkraften skruvats ned ännu mer.

Trots nedreglering av kärnkraften ligger elpriset extremt lågt, på ca fem öre per kWh. Det räcker inte för att täcka kärnkraftens kostnad för bränsle och avfall, än mindre för personal.

Siffror för effekt och pris kan ändras snabbt. Ny veckostatistik för v14 från Energiföretagen väntas sent onsdag eftermiddag.

LÄS MER: Så ska kärnkraften klara coronakrisen

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X