Kärnkraften backade stort 2019

Verket Fukushima Daini med fyra reaktorer ligger bara någon mil från det förolyckade verket Fukushima Daiichi. FOTO: Getty Images

Kärnkraften backade stort 2019

Kärnkraften backar i världen. 2019 startade byggandet av tre reaktorer i världen. Samtidigt stängdes 13 för gott.

Av de stängda reaktorerna var fem japanska. De har alla varit stängda sedan Fukushimakatastrofen 2011, men officiellt stängningsbeslut togs först nu. Verket Fukushima Daini med fyra reaktorer ligger bara någon mil från det förolyckade verket Fukushima Daiichi.

Två stängdes i USA, där kärnkraften minskat under ett antal år. En reaktor vardera stängdes i Taiwan och Sydkorea, som del i en avvecklingsplan. En var tysk, som ett led i den tyska avvecklingsplanen, och en var svenska Ringhals 2.

Prestigeskäl bakom osäkerhet

Oftast är det enkelt att slå fast om en reaktor är i drift eller är stängd, eller om ett bygge pågår eller inte pågår. Men i en del fall finns det prestigeskäl eller juridiska skäl som gör det svårare att avgöra vad som är sant. I Japan stängdes samtliga 54 reaktorer efter olyckan 2011, och endast 9 har återstartat. Ytterligare ett antal har ansökt om återstart. Av de övriga har några formellt stängt, men ett flertal är stängda i praktiken, men inte på papperet. På samma sätt finns oklarheter om huruvida en reaktor faktiskt byggs eller inte.

Men även om det finns vissa osäkerheter, så finns det en klar trend. Det byggs en del ny kärnkraft, men fler reaktorer stängs, enligt data från  branschorganisationen world-nuclear.org.

Nya reaktorer större

Nya reaktorer är i genomsnitt större än de som stängs, men även med hänsyn till det är minskningen stor.

Drygt 3000 megawatt började byggas medan drygt 10000 megawatt stängdes. En vanlig reaktorstorlek är 1000 megawatt, till exempel Forsmark 1.

På world-nuclears senaste lista uppges 53 reaktorer vara under byggande, vilket kan låta som en stor orderstock. Men många av byggena finns med där på grund av förseningar och finns med på listan år efter år. En planerad byggtid för en reaktor är 4-5 år, men 28 av de 53 reaktorerna hade byggstart 2014 eller tidigare. Rekordet har Mochovce 3 i Slovakien som började byggas 27 januari 1987. Den uppges snart vara klar att tas i drift, kanske redan i år, även det enligt world-nuclear.org. Minst sex byggen har helt avstannat.

Kina har slagit av på takten

Ryssland och Kina har under senare år helt dominerat marknaden för nya reaktorer. Av de reaktorer som började byggas 2019 var en kinesisk i Kina, en rysk i Ryssland och en rysk i Iran. Sedan 2016 har 16 reaktorer påbörjats, 8 av dem ryska och 5 kinesiska.

Även Kina har slagit av på takten. 2010 startades 10 reaktorer i Kina, de senaste tre åren bara två. Det finns ännu inga data för hur mycket energi kärnkraften producerade 2019. Toppåret inträffade 2006, enligt IAEA.

Läs mer om kärnkraft

Mer kunskap om gjutjärn behövs inför slutförvaret
Dags att folkbilda om el
Studie: Kärnkraft tränger undan sol och vind
Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på Twitter