Regeringen tar ställning för avverkningsstopp i skyddsvärd skog

Naturskyddsföreningens skogsgrupp har inventerat på Garphytteklint sedan 2015. Nu kan skogen bli kommunalt reservat. På bilden Josefina Jansson och Lotta Sörman.

Regeringen tar ställning för avverkningsstopp i skyddsvärd skog

Regeringen ger kommunen rätt i striden om den skyddsvärda skogen Garphytteklint. Länsstyrelsen upphävde stoppet för avverkning men kommunen överklagade och får nu rätt.

– Ett väldigt roligt besked. Det här ger hopp både för skogen och överlag för naturskydd i Sverige. Inget är klart men det är bra att kommunen får fortsätta att utreda ett naturreservat i området, säger David Tverling som är samordnare i Naturskyddsföreningens skogsgrupp i Örebro län.

Sveriges Natur har tidigare beskrivit turerna kring den skyddsvärda skogen på Garphytteklint utanför Örebro. Höga naturvärden och lokal opinion ställs mot äganderätt, ett pilotfall för den svenska skogspolitiken.

Läs mer: Strid om artrik skog blir pilotfall

Ovanligt med kalkbarrskogar i Sverige

– Vi vet inte så mycket mer än att länsstyrelsens överklagande avslogs, motiveringen kommer om några dagar. Det blir spännande att se vad regeringen trycker på: det kommunala självstyret, att många i allmänheten vill se skydd eller de höga biologiska värdena. Eller en kombination, säger David Tverling.

Länsstyrelsen försökte länge få till stånd ett naturreservat i den artrika kalkbarrskogen. Naturtypen är ovanlig i regionen och en av landets mest hotade. Sverige har ett internationellt ansvar för att bevara kalkbarrskogar och den biologiska mångfalden i dem är stor. Delar av skogen är över 200 år gammal och ett sextiotal rödlistade arter har hittats i området.

Avverkningsanmälan skickades in

Rödlistade orkidén knärot växer på flera platser i området.

Markägaren erbjöds ersättning med 25 procent över marknadsvärdet, men skickade i stället in en avverkningsanmälan. Då valde länsstyrelsen att inte gå vidare med reservatsbildning med hänvisning till den nationella skogspolitikens nya inriktning, där frivillighet och markägarintressen ges större utrymme än tidigare.

När länsstyrelsen backade om reservatet agerade Örebro kommun med ett interimistiskt avverkningsförbud fram till 2025 för att kunna utreda ett kommunalt reservat i området.

Förutom de höga naturvärdena är skogen populär för friluftsliv och kommunen vill utveckla den som rekreationsområde.

Länsstyrelsen upphävde avverkningsförbudet i maj 2023, med motiveringen att skogen i Garphytteklint visserligen har höga naturvärden, men att den enskildes rätt att avverka skogen väger tyngre.

Det beslutet överklagade kommunen till regeringen. Kommunens jurister såg brister i länsstyrelsens beslut. Även privatpersoner i området och Naturskyddsföreningen överklagade länsstyrelsens beslut men bara kommunens överklagande togs upp av regeringen, som nu alltså tagit ställning för fortsatt avverkningsförbud.

”Kanske kan ge inspiration”

– Det här är en sådan laginsats, många personer som bor i Garphyttan har kämpat på olika sätt och många i Naturskyddsföreningen har hjälpts åt och gjort olika saker. Kanske kan det ge inspiration för andra runt om i landet att man alltid ska kämpa vidare, säger David Tverling.

Många träd i skogen på Garphytteklint är över 200 år gamla, en del närmare 400.
Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X