Annons

Lyckad häckning ger hopp för vitryggen

Just nu flyger minst elva vitryggsungar vid Dalälven och i Värmland. Det är det bästa häckningsresultatet sedan Naturskyddsföreningens Vitryggsprojekt började med avel och utplanteringar på 90-talet. Vitryggsinvasionen österifrån i fjol ger också hopp för den i Sverige utrotningshotade hackspetten.

Östersjöns djupbottnar tömda på fosfor

Ny forskning visar att förråden av fosfor i Östersjöns djupbottnar är i stort sett uttömda. I stället finns fosforn i den fria vattenmassan, där den bidrar till övergödning och algblomning. Ska vi rädda Östersjön krävs massiva intrång av syrerikt saltvatten till djuphålorna, så att fosforn kan bindas vid botten igen.

Vattenfalls brunkol bidrar till försurning

Vattenfalls brunkolskraftverk i Tyskland har inte bara stora utsläpp av växthusgaser, de bidrar också med stora mängder försurande ämnen som släpps ut i luften. Med vind och regn förs så de sura utsläppen hit till oss i Sverige och regnar ned över våra sjöar och skogar. Vattenfalls anläggningar har dubbelt så höga svavelutsläpp som hela Sverige.

Sverige tiger om rysk ledning för naturgas

Regeringen tiger om de ryska planerna på att dra en ny ledning för naturgas utanför Gotlands kust.

– Det är märkvärdigt tyst, säger EU-parlamentarikern Peter Eriksson (MP).

Har du koll på Sveriges fridlysta blommor?

Har du koll på vilka blommor som är fridlysta? Bestämmelserna varierar lite över landet.  Här får du en kortversion av de fridlysningsregler som skrivits in i artskyddsförordningen.

System för bonus-malus väntas ge fler dieselbilar

Straffskatt på nya bilar med stora utsläpp och bonus till elbilar, det är huvuddraget i förslaget till ett svenskt system för bonus-malus. Men förslaget ger enligt kritikerna begränsad klimatnytta och leder inte till en fossilbränslefri fordonsflotta. Etanol- och gasbilar blir utan bonus och andelen dieselbilar väntas öka.

Avdragsrätt för klimatkompensation

Regeringen föreslår avdragsrätt för företag som klimatkompenserar genom att köpa in och makulera utsläppsrätter från det europeiska systemet för utsläppshandel. Det kan ge viss klimatnytta men påverkar rea-priserna på utsläpp marginellt.

Svante Axelsson lämnar Naturskyddsföreningen

Efter 16 år som generalsekreterare slutar Svante Axelsson på Naturskyddsföreningen. Vill han bli miljöminister nu?

– Haha! Vad är det man ska säga? Det är en hypotetisk fråga!