Annons
Så blir den nya miljöbudgeten

Miljöminister Isabella Lövin och finansmarknadsminister Per Bolund, båda MP, presenterade ändringarna i miljöbudgeten i vårbudgeten.

Så blir den nya miljöbudgeten

I den gemensamma M- och KD-budget som röstades igenom i riksdagen i höstas skars två miljarder bort ur miljöbudgeten. Nu skjuts 1,8 miljarder kronor till i den nya regeringens vårändringsbudget. En del saker återställs. Men det sker också stora förändringar.

Under måndagen presenterades överenskommelser inom miljö- och klimatpolitiken som regeringspartierna nått tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna.

LÄS OCKSÅ: Bred enighet för miljöbudgeten

Det sammanlagda tillskottet till miljöbudgeten landar på 1 880 miljoner kronor i vårändringsbudgeten, enligt regeringens sammanställning. Därmed återställs nästan rent pengamässigt den neddragning på en miljard som drogs tillbaka i den budget som gick igenom igenom i vintras, samt delar av de 1,1 miljarder som föreslagits i den budget som övergångsregeringen fick nedröstad.

Omprioriteringar

– Många reagerade och var kritiska mot den budget som gick igenom i höstas, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) och fortsätter:

– Vi tillför nu åter medel för att bygga upp insatserna för att få till ett fossilfritt välfärdssamhälle.

LÄS MER: Två miljarder kronor mindre till miljön

Men det sker också  flera omprioriteringar jämfört med den tidigare politiken. Dels skjuts 100 miljoner kronor till för att börja forska på att få på plats koldioxidinfångande anläggningar på främst kraftvärmeanläggningar, så kallad CSS.  Samtidigt återställs inte hela ersättningsbudgeten till skogsägare som begränsats från att bruka sina skogar när de klassas som naturintressen.

– Vi börjar återställa den halvering som gick igenom i vintras, säger Finansmarknadsminister Per Bolund (MP) under en pressträff på måndagen.

Läs mer: Skogsstyrelsen måste spara – varslar 124  

Det blir också minskade tillskott till internationella klimatinvesteringar i den budget som presenteras till riksdagen på onsdag. 80 miljoner kronor dras tillbaka, medan 250 miljoner stannar kvar.
– Vi är kritiska till de satsningar som föreslogs, då de hade gått till att köpa utsläppskrediter från utsläppsminskande projekt utomlands som redan är finansierade och igång, säger Isabella Lövin.

Flygskatten återinförs

Samtidigt dras 100 miljoner kronor tillbaka från forskningsinsatser.
– Vi behöver göra insatser här och nu om vi ska klara klimatkrisen, och använda så mycket som möjligt till det, säger Per Bolund.

Sammantaget innebär förändringarna att 285 miljoner också dras tillbaka från miljö- och klimatpolitiken i vårändringsbudgeten. Men det kommer också ytterligare investeringar i miljö- och klimatpolitiken. Totalt ska två miljarder skjutas till på området, utifrån ett samlat reformutrymme på 4,5 miljarder i vårbudgeten.
– Vi kommer att återkomma när vi presenterar allt, säger Per Bolund, och syftar till att hela vårändringsbudgeten ska presenteras på onsdag.

En stor del av finansieringen till investeringarna kommer från att skatterna höjs på bland annat fjärrvärmesektorn och inom kemikaliepolitiken. Därutöver återinförs också flygskatten, samtidigt som flera riktade statsstöd till kommuner och landsting dras tillbaka.

– Sammantaget rör det sig om omkring 800 miljoner från flyget, och omkring 800 miljoner från de andra områdena, säger Per Bolund och fortsätter:
– Kommuner och landsting får göra vissa prioriteringar.

LÄS MER: Mer pengar till nyckelbiotoper men stopp för nya

Ändringar i vårbudgeten jämfört med riksdagens budget

Belopp i miljoner kronor Riksdagens tidigare budget Vårbudgeten  2019
Minskad klimatpåverkan
Klimatklivet & ladda hemma-stöd 750 +758
Stöd till solceller* 535 +300
Investeringar för negativa utsläpp 0 +100
Internationell tågtrafik* 0 +50
Bevarad och tillgänglig natur
Skydd av värdefull natur 678 +100
Våtmarker m.m. 647 +200
Myggbekämpning** 0 +12
Naturvårdsverket 575 +10
Insatser för skogsbruket* 282 +150
Renare vatten och hav
Övergödning m.m. 1149 +120
Miljöövervakning 360 +40
Sanering 856 +40
Totalt satsningar 5832 +1880
Finansieringar
Klimatanpassning 316 -55
Internationella klimatinvesteringar 335 -80
Teknikneutral laddinfrastruktur 50 -50
Formas 1044 -100
Totalt finansieringar 1745 -285

Läs mer om miljöbudgeten

Skydd av skog byts mot sänkt bensinskatt
Regeringen avbryter stöd till nya våtmarker
Regeringen fryser bidrag till våtmarker
Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på Twitter