Ökade utsläpp från transporter

Utsläppen från transportsektorn växte med 18,2 procent första kvartalet förra året. Bild: Getty Images.

Grafik

Ökade utsläpp från transporter

Många svenskar återvände till flyget efter pandemin. Även inom utvinning av mineraler ökar utsläppen kraftigt.

Illustratör Erik Nylund
Kommersiell flygtrafik till och från Sverige, samt inrikes. Angivet i tusen ton koldioxidekvivalenter. 2013–2018 är beräknade utifrån ett genomsnittligt värde på grund av begränsad statistik.

Medan utsläppen av koldioxid minskat i de flesta branscher minskat efter pandemin står transportsektorn och även utvinningen av mineral för en kraftig ökning det senaste året.

Inom transportsektorn står det klart att många svenskar återvänt till flyget. Svenskarna flög under våren 2022 lika mycket som 2015 och inte mycket tyder på att ökningen kommer att stanna där.

Läs också: Sveriges utsläpp ökade 2021

Transportbranschen är också en sektor som ekonomiskt återigen visar tillväxt, medan utvinningen av mineral visar negativa siffror trots ökande utsläpp. Den sektor som står för störst utsläpp totalt sett fortsätter att vara industrin, följd av jordbruks-, skogsbruks- och fiskesektorn.

Illustratör Erik Nylund
Artikeln publicerades i
Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X