Annons

Klimat och miljö på efterkälken i EU

Grafik Utsläppsminskningar sedan 1990, men långt kvar till målen. Kommande Europaparlament och EU-kommission har mycket kvar att göra för att stärka klimat- och miljöarbetet i unionen. För skogen och fisken är läget akut, särskilt i Norden. Detta är vad som gäller för EU:s medlemsstater:

Antalet stadsjeepar fortsätter öka

Grafik I jämförelse med 2010 finns i dag tre gånger fler SUV:ar, eller stadsjeepar, i världen. Och tyngre bilar ger mer utsläpp.

Hit flyger flyttfåglarna på vintern

Grafik På hösten flyger många fåglar från Sverige och beger sig till varmare platsen. Men färden är farlig och alla flyttfåglar överlever inte resan.

Dollarmiljonärerna sänker planeten

Grafik Till år 2050 kommer andelen dollarmiljonärer i världen öka från 0,7 till 3,3 procent och deras andel av utsläppen stå för 72 procent av världens koldioxidbudget. De utgör ett stort hinder för att nå Parisavtalets löfte om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader.

Ökade utsläpp från transporter

Grafik Många svenskar återvände till flyget efter pandemin. Även inom utvinning av mineraler ökar utsläppen kraftigt.