Medborgarråd vill se satsning på järnvägen

Sveriges första nationella medborgarrådet för klimatet har tagit fram 22 förslag som ska bidra till att Sverige når parisavtalet.

Medborgarråd vill se satsning på järnvägen

En mer pålitlig, billig och jämlik kollektivtrafik, klimatet som skolämne och krav på naturområden i städerna. Det är några av de förslag som Sveriges första nationella medborgarråd om klimatet tagit fram.

Efter långa diskussioner har Sveriges första medborgarråd för klimatet presenterat 22 förslag som ska bidra till att Sverige når Parisavtalet.

– Det finns massor olika intressanta förslag, säger projektledare Tim Daw, som är docent i hållbarhetsvetenskap på Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet.

Träffats under två månader

Rådet har under två månader träffas regelbundet på digitala möten. De har också fått lyssna på föreläsningar av forskare och experter inom klimat och miljö.

Projektet är en del av forskningsprogrammet Fairtrans och genomförs i samarbete mellan Stockholms universitet, Högskolan i Gävle, Uppsala universitet, Lunds universitet och IVL Svenska Miljöinstitutet.

Från början bestod rådet av 60 slumpmässigt utvalda personer som skulle spegla hela Sverige utifrån kön, ålder, bakgrund och åsikter. Sedan starten i mars har 11 personer hoppat av framför allt på grund av personliga skäl, enligt Tim Daw som också säger att det inte har påverkat resultatet i någon större utsträckning.

Läs också: Råd med 60 svenskar tar sig an klimatfrågan

Röstat om alla förslag

Uppdelade i grupper på cirka tio personer har rådet lagt fram förslag som sedan alla röstat om.

– Det var ju verkligen olikheter, alltifrån Ystad till Umeå, ålder från 16 till 60 år plus, plus, plus. Och hur orolig man är för klimatet. En del brydde sig inte alls och en del brydde sig mycket, säger deltagaren Ulrika Månsson, Villshärad, 52 år.

Trots olikheterna lyckades de enas om mycket. Förslaget att riksdagen ska satsa och investera i infrastruktur, bygga ut och förbättra järnvägen fick stöd av 96 procent.

Deltagaren Ulrika Månsson Villshärad, 52 år. Foto: Daniel Josefsson

Läs också: Så röstade de svenska EU-parlamentarikerna

Högkostnadsskydd i kollektivtrafiken

Andra förslag som fick stort stöd var bland annat: att införa högkostnadsskydd för biljetter i kollektivtrafiken, ett nationellt biljettsystem, att höja statusen på naturområden inom stadsplanering och att klimatet ska bli ett skolämne.

Deltagaren Ulrika Månsson, berättar att diskussionerna kunde bränna till och väcka känslor, men att det fanns en respektfullhet som annars fattas.

– Det var mycket att lyssna in, försöka låta folk prata till punkt och vara respektfulla, vilket jag saknar i det offentliga rummet. Där måste man vinna poäng eller trycka till någon annan, säger hon.

Läs mer: Så ser partiernas miljöambitioner ut inför EU-valet

Sociala medier polariserar

Tim Daw håller med. Han menar att intåget av sociala medier, med sina algoritmer, polariserar och uppmuntrar extremer. Ett medborgarråd fungerar då som en motpol.

– Förutsättningarna i flera av dagens offentliga rum leder till ett sämre samtal, ett väldigt onyanserat och polariserat samtal. Vikten av ett medborgarråd är att tillåta en mer konstruktiv diskussion kring dessa frågor, annars kommer vi inte framåt.

Deltagarna har haft två mentorer till stöd: den före detta friidrottaren Carolina Klüft och idéhistorikern Sverker Sörlin. De fanns även med under avslutningsträffen i Stockholm där förslagen presenterades för politiker från alla riksdagspartier, utom Sverigedemokraterna som inte dök upp.

Läs också: Kamp om klimatet i EU

Stor vilja för ambitiös klimatpolitik

Sverker Sörlin är imponerad av förslagen. Han tycker att de visar på en stor vilja för en ambitiös klimatpolitik.

– De politiker som tittar på förslagen tror jag kan se att det finns ett stöd i ett tvärsnitt av befolkningen för att gå mycket längre än man vågat göra hittills. Det här borde ge lite ryggrad till politikerna att våga mer, de har inte folket emot sig om de begär lite mer uppoffringar, säger han.

I ett pressmeddelande skriver man att politikerna sagt att de avser att ta förslagen vidare. I pressmeddelandet kan man också ta del av alla rådets förslag.

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X