Råd med 60 svenskar tar sig an klimatfrågan

På pressträffen medverkade projektets mentorer, före detta friidrottaren Carolina Klüft och miljöhistorikern Sverker Sörlin. Bild: Johannes Ernstberger, Stockholm Resilience Centre

Råd med 60 svenskar tar sig an klimatfrågan

Sveriges första medborgarråd om klimatet har sett dagens ljus. Det består av 60 slumpvis utvalda svenskar som i två månader ska diskutera hur de svenska utsläppen ska sänkas till en nivå som överensstämmer med Parisavtalets klimatmål.

På lördag den 9 mars kommer rådets medlemmar träffas för första gången. I slutet av maj ska gruppen presentera en rad olika förslag för hur Sverige ska minska utsläppen.

– Förutom att jag är jätteglad och väldigt intresserad av att vara med och representera Sverige så ser jag framemot att stärka min kunskap om miljö, säger Liye Faraj, som deltar i projektet.

Hon medverkar när klimatrådet presenterades på Stockholm Resilience Center, i Stockholm, den 7 mars. Projektet är en del av forskningsprogrammet Fairtrans och är ett samarbete mellan Stockholms universitet, Högskolan i Gävle, Uppsala universitet, Lunds universitet och IVL Svenska Miljöinstitutet.

Hur man tänker kring klimat

Daniel Lindvall är doktor i sociologi vid Uppsala universitet och en av forskarna i projektet. Han hoppas att medborgarrådet ska ge insyn i hur svenskarna tänker kring klimatet.

Liye Faraj är en av deltagarna i Sveriges första medborgarråd om klimatet. Foto: privat

–Man ska kunna få en bredare förståelse för opinionen om klimatomställningen, att man ska kunna få en mer socialt förankrad process och att medborgarna själva kan i ett samtal informera sig och skapa förståelse för andras perspektiv, säger Daniel Lindvall.

Läs också: Olydnad för klimatet

Rådets deltagare har tagits fram genom ett så kallat ”demokratiskt lotteri”. Baserat på uppgifter från Statens personadressregister (SPAR) skickades en inbjudan ut till 7 000 personer och 473 personer visade intresse. Av de 473 personerna valdes 60 personer ut med hjälp av en algoritm för att spegla Sveriges befolkning.

– I helgen kommer gruppen träffas för första gången och det kommer vara som att träffa Sverige, säger Tim Daw, docent i hållbarhetsvetenskap, Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet som är projektledare för medborgarrådet.

Carolina Klüft är mentor

Transportfrågan kommer vara i fokus och flera olika experter kommer hålla föreläsningar och stötta deltagarna i arbetet. Utöver det kommer också före detta friidrottaren Carolina Klüft och miljöhistorikern Sverker Sörlin vara mentorer under projektet.

– Jag är med för att fungera som inspiratör och kommer träffa deltagarna och höra vad dom tänker, säger Sverker Sörlin.

Läs också: Vår beredskap är inte god

Trots att medborgarrådets arbete avslutas med att presentera förslag, som ska vara både genomtänkta och välinformerade, för hur Sverige ska nå Parisavtalets mål anser Sverker Sörlin att projektets största behållning finns i processen.

– Jag är kanske inte fullt så upptagen av att det ska komma fram genomförbara hårda förslag, det tror jag nästan är att vara överoptimistisk, det är en bonus. Däremot processen och det här att människor möter varandra och diskuterar, så att de idéer som kommer fram har funkat över gränserna, det skulle vara intressant om det kan fungera, säger han.

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X