Livsmedelsjättar använder illegal palmolja
Plastflaskor med duschkräm

Unilever, som tillverkar bland annat Dove duschkräm, är ett av flera stora livsmedelsföretag som handlar med palmoljekvarnar som pressar illegalt odlad palmfrukt. Foto: Unilever

Livsmedelsjättar använder illegal palmolja

När Sveriges Natur granskat hur det svensk-danska företagets AAK köper palmolja från skövlade naturreservat i Indonesien visar det sig att oljan även når fler företag. Internationella livsmedelsjättar som Mondelez International, Unilever och Colgate-Palmolive handlar med samma leverantörer.

Read full article in English

Den här artikeln har uppdaterats med ett svar från Mondelez International.

Med en lista på 20 kvarnar som pressar palmolja i naturreservatet Tesso Nilo, på ön Sumatra i Indonesien, ger sig Sveriges Natur in den hotade regnskogen. Resultatet redogörs i ett reportage i det senaste numret av tidningen (3-2023) och visar hur den svensk-danska tillverkaren av vegetabiliska oljor, AAK, köper palmolja från illegala plantager i skyddad skog.

När Sveriges Natur jämför listan med de 20 kvarnarna med AAK:s lista över kvarnar som de granskar för otillåten verksamhet återfinns bara en av kvarnarna på den senare listan. Två av kvarnarna har granskats av AAK och sedan friats, enligt företaget självt.

Flera personer verksamma i palmoljeindustrin i och kring Tesso Nilo vittnar om hur alla de 20 kvarnarna köper upp palmfrukter från plantager som står där skyddad regnskog skövlats. De senaste 20 åren har 85 procent av regnskogen i reservatet skövlats, enligt organisationen Global forest watch.

En stor anledning till skogsskövlingen i naturreservatet är just palmoljeindustrin. Efter att totalförbud mot palmplantager infördes i området 2016 minskade skövlingen dramatiskt till i snitt 518 hektar per år, 2017-2020. Sedan dess har skövlingen ökat och förra året höggs 2 700 hektar regnskog i naturreservatet ner till följd av en ökad global efterfrågan på palmolja.

Fler använder samma kvarnar

Sveriges Natur har också jämfört sin lista med 20 kvarnar med de officiella listor som internationella livsmedelsjättar publicerar över vilka palmoljekvarnar de använder. Det visar sig att Mondelez International köper palmolja från exakt samma kvarnar. Mondelez International äger bland annat Marabou, Daim, Milka och Oreo och flera av företagets produkter återfinns i svenska affärer.

Även Unilever köper palmolja från 19 av de 20 kvarnarna och Colgate-Palmolive från 13 av dem. Unilever äger GB Glace och Magnum, men även Pepsodent, Via, Rexona och Zendium. Colgate-Palmolive står bakom bland annat Colgate.

Palmolja är ingrediens i stort sett alla dessa företags produkter, oavsett om det gäller choklad, kakor, glass, tvättmedel eller tandkräm. När Sveriges Natur försöker få tag på någon hos Mondelez eller Colgate-Palmolive får vi inget svar.

Avskogningsfri palmolja 2023

Unilevers nordiska kommunikationschef, Sandhya Forselius, skriver i ett mejl att Unilever förväntar sig att deras leverantörer inte bara följer lagen utan också Unilevers etiska riktlinjer, som innehåller krav och förväntningar på alla dem som gör affärer med företaget. Riktlinjerna innehåller till exempel skrivelser som att inga material ska kunna kopplas till avskogning eller förstörelse av naturliga ekosystem.

”Om bristande efterlevnad identifieras måste affärspartners utveckla och leverera en handlingsplan för att åtgärda problemet inom en rimlig tidsram. Om vi ​​inte kan försäkra oss om att en leverantör lever upp till vår policy, kommer vi att agera i enlighet med mekanismen vilket i vissa fall kan innebära att dessa leverantörer stängs av från vår leveranskedja”, skriver Sandhya Forselius.

Hon skriver vidare att Unilever är medvetna om riskerna med att köpa palmolja i området kring Tesso Nilo och att man arbetat länge för att leverantörerna ska bli bättre på att spåra oljan tillbaka till plantagerna. Unilevers målsättning är en helt avskogningsfri leverantörskedja av palmolja senast i slutet av 2023, vilket kan bli en utmaning med tanke på vad Sveriges Naturs granskning blottlagt.

Sveriges Natur har även talat med några av de svenska fondbolag som investerar i AAK. De är sen tidigare vaksamma och har de senaste åren noterat att företaget står inför en rad utmaningar just när det kommer till sin palmoljeproduktion.

Två veckor efter publicering skickade Mondelez International ett e-mail med ett svar där de skriver att ”Målsättningen med vår Palm oil action plan (POAP) är att minimera riskerna för avskogning, omvandling och utnyttjande för att bistå sektorn att övergå till en mer hållbar leverans av palmolja. Bara leverantörer som lever upp till våra krav och förväntningar, såsom de återges i POAP, har tillåtelse att leverera till oss.”

Mondelez hävdar också att de ”driver en robust tredje-parts-underbyggd process för att försäkra sig om att alla ärenden är undersökta och leverantörer som ej lever upp till kraven kan ställas till svars.” 

Företaget skriver att det är ”oroar sig för de frågor som förs fram i den här rapporten och kan bekräfta att en granskning för att titta på de påståenden som läggs fram, inklusive direkt involvering av AAK och tredje-partsstöd av Satelligence and Proforest.”

Rättelse: I en tidigare version förekom en bild på glassmärkena Magnum och Cornetto. Då dessa ej innehåller palmolja har bilden bytts ut. 

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X