Trots illegal palmolja: Svenska fondbolag stöttar AAK
Husfasad

SEB är en av fondbolagen som investerar i AAK, men medger att det finns stora risker med palmoljebranschen.

Trots illegal palmolja: Svenska fondbolag stöttar AAK

Den svenskbaserade framställaren av vegetabiliska oljor, AAK, köper upp palmolja från illegala odlingar i skyddade naturreservat i Indonesien. Svenska fondbolag tycks medvetna om problemet, men låter företaget hållas.

Read full article in English

Det svensk-danska bolaget AAK är det största företaget inom livsmedelsframställning i Sverige. Företaget framställer stora mängder vegetabiliska oljor för användning inom livsmedel, kosmetika och andra produkter inom dagligvaruhandeln i hela världen.

I en stor granskning visar Sveriges Natur hur AAK köper upp palmolja från illegala palmplantager i naturreservatet Tesso Nilo, på ön Sumatra i Indonesien. Sedan 2016 råder det förbud för plantager i reservatet för att skydda regnskog och biologisk mångfald, men AAK handlar trots detta med minst 20 kvarnar som köper palmfrukter från området.

Bland AAK:s investerare märks svenska fondbolag som Alecta, Lannebo, Nordea, SEB, Skandia och Öhman. De rör sig i flera fall om aktiva ägare som för en dialog med AAK om produktionsansvar.

”Följer och stöttar”

I ett mejl till Sveriges Natur skriver Alectas chef för ägarstyrning och hållbarhet, Carina Silberg, att ”… vi vet att AAK under flera år arbetat med att öka spårbarhet i palmoljekedjan och andel certifierad palmolja, vilket är något vi följer och stöttar. ” Just arbetet med att öka spårbarheten i leverantörsledet är också något som AAK:s hållbarhetschef Tim Stephenson tar upp när han pratar med Sveriges Natur.

Det är dock ett osvikligt faktum att skövlingen av regnskogen i Indonesien fortsätter. Bara i det skyddade naturreservatet Tesso Nilo har avskogningen ökat kraftigt de senaste två åren. Förra året skövlades 2 700 hektar regnskog i reservatet, vilket är mer än fem gånger mer än årsgenomsnittet för perioden 2017-2020, enligt organisationen Global forest watch.

En stor del av problemet är en ökad efterfrågan på palmolja. För AAK är Indonesien den främsta källan av palmolja, bland annat från området i och kring Tesso Nilo där 85 procent av regnskogen försvunnit sedan 2002.

Redan 2020 kunde Expressen visa hur AAK köper illegalt odlad palmfrukt från kvarnar kring reservatet, och när Sveriges Natur följer upp detta i år visar det sig att företaget än i dag använder sig av samma kvarnar, som fortfarande köper upp palmfrukt som bidrar till skövling av regnskog.

”Kvarstår en del arbete”

På sin hemsida skriver Öhman fonder i maj 2023 att man för en dialog med AAK då det ”kvarstår en del arbete när det gäller att tydliggöra metoderna som används för att mäta graden av avskogningsfri palmolja […] AAK har förbundit sig till att använda hundraprocentig hållbar palmolja i produktionen senast 2025. Detta betyder att oljan AAK köper in ska vara 100 procent verifierat avskogningsfri, 100 procent spårbar till plantage, och att mänskliga rättigheter respekteras.”

Sveriges Natur har sökt Öhman fonder, men inte fått något svar på de nya uppgifter som kommit fram om AAK:s verksamhet i Indonesien.

SEB Investment management skriver i sin ägarrapport för 2021-2022 att man inledde en dialog med AAK om hållbarhetsutmaningen med palmolja 2019. Man efterfrågade då bland annat en mer detaljerad spårbarhetsrapportering.

Enligt SEB ska AAK sedan 2019 börjat med satellitövervakning av plantager och fabriker. Alfred Askeljung, hållbarhetsspecialist på SEB Investment Management, säger att man från fondbolagets sida är medvetna ”om de problem och utmaningar som historiskt funnits, och fortfarande finns, med palmoljeproduktion.”

Han skriver i ett mejl att SEB har höga målsättningar vad det gäller till exempel klimat och biologisk mångfald. ”Två avgörande frågor här är avskogning samt spårbarhet av köpt palmolja, och det inte bara till tredjepartskvarnar utan till ursprungsplantagen.”

Just denna spårbarhet kan AAK alltså inte leverera på när det gäller palmolja från Tesso Nilo, vilket framgår av Sveriges Naturs granskning. Detta trots att AAK självt hävdar att de har 100 procent spårbarhet just kring det området. SEB skriver att de kommer ta upp detta med AAK.

”Utrymme för ytterligare uppföljning”

Skandia fonder är tydliga i sin hållbarhetsrapport från 2021 om att AAK har flera hållbarhetsutmaningar kopplat till produktionen av olika livsmedelsoljor, bland annat vad det gäller avskogning kopplat till odling av palmolja. Skandia skriver att AAK har ”fortsatt utrymme för ytterligare stärka policyer, processer, uppföljning och rapportering kopplat till klimat och miljöriskerna”, men i 2022-årsrapport skriver Skandia att AAK stärkt sitt arbete ”med snabbare uppföljning för att verifiera att illegal skogsskövling inte sker”.

Skandias presschef Jonatan Ohlin skriver till Sveriges Natur att ”… produktion av palmolja kan inte anses hållbar så länge den orsakar storskalig avskogning, förlust av biologisk mångfald och kränkningar av mänskliga rättigheter.” Han skriver vidare att ”avskogningen minskat totalt sett i Indonesien, bland annat tack vare att företag som använder palmolja har skärpt sina krav och sin kontroll, men det är ingen garanti för att illegal avverkning inte sker.”

Även om avverkningen av skog i Indonesien minskat de senaste åren fortsätter den i stor skala och just i naturreservatet Tesso Nilo, där alltså AAK är verksamma, har den ökat. Jonatan Ohlin skriver att Skandias bild är att AAK gjort framsteg på senare år, men att företaget behöver gå ”till botten med alla signaler om eventuella avvikelser och missförhållanden.”

Maria Nordqvist, senior hållbarhetsexpert hos Lannebo fonder, återkommer också i ett mejl till Sveriges Natur med anledning av avslöjandet.

”Vi kommer att ha en dialog med AAK angående detta och förväntar oss att de tar situationen på allvar, visar en vilja att hitta lösningar och antar en konstruktiv strategi för att förbättra situationen. Vår bild av bolaget är att de inte är felfria då de verkar i en komplex miljö, men att de har höga ambitioner och är ansvarstagande”, skriver hon.

Av de 20 palmoljekvarnar som Sveriges Natur granskat kring Tesso Nilo används alla även av det internationella livsmedelsbolaget Mondelez International (ägare av bland andra Marabou, Daim, Milka och Oreo). Det globala livsmedelsföretaget Unilever (ägare av bland andra GB Glace, Magnum, Via, Pepsodent, Rexona och Zendium) använder 19 av de 20 kvarnarna och Colgate-Palmolive 13.

Sveriges Natur har utan framgång sökt Mondelez och Colgate, men Unilever har återkommit. Liksom AAK siktar de på avskogningsfri palmolja, men redan i slutet av 2023 (AAK har som mål att kunna erbjuda helt avskogningsfri palmolja 2025).

Rättelse: I en tidigare version saknades en kommentar från SEB Investment Management. 

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X