Fondbolag pressar svenskt palmoljebolag

AAK:s vegetabiliska oljor återfinns i allt från choklad och glass till smink och margarin.

Fondbolag pressar svenskt palmoljebolag

Sveriges Naturs granskning av livsmedelsjätten AAK:s köp av palmolja från illegala plantager har gjort att flera fondförvaltare ökat sina krav på bolaget. ”Vi satte press på bolaget att säkerställa att avskogning inte får förekomma”, skriver Öhmans fonder i en rapport från december 2023.

Artikeln har uppdaterats 26 januari 2024

Det var i ett granskande reportage i Sveriges Natur 3-2023 som Sveriges Natur kunde visa att det svensk-danska livsmedelsföretaget AAK köper in palmolja från minst 20 kvarnar som köper in palmfrukter från illegala palmplantager i en nationalpark i Indonesien. Handeln med den illegalt odlade frukten har dessutom fortsatt efter att företaget redan tre år tidigare avslöjats för samma sak.

Plantering av palmer för oljeproduktion är sedan 2016 olaglig i nationalparken Tesso Nilo, men Sveriges Natur har på plats kunnat konstatera att närmare 10 000 ton palmfrukt körs ut med lastbilar från parken varje dygn. En stor andel hamnar i kvarnar som finns med på AAK:s lista över kvarnar som de köper ifrån.

AAK ställdes till svars

Den illegalt planterade frukten pressas tillsammans med frukter från andra plantager och för uppköparen blir det omöjligt att veta varifrån råvaran till palmoljan kommer. När Sveriges Natur ställde bolaget till svars svarade AAK:s hållbarhetschef Tim Stephenson att man har 100 procent spårbarhet på sin palmolja i just området kring Tesso Nilo.

– Vi har 100 procent spårbarhet från plantagerna i detta område så vi vet varifrån den kommer, sade han.

Om det stämde skulle företaget alltså fullt medvetet köpa in olja från illegalt odlad palmfrukt som orsakat avskogning av skyddad regnskog och i förlängningen lett till hotad biologisk mångfald och klimatförändringar. Samma dag som reportaget publicerades på Sveriges Naturs hemsida tappade AAK fyra procentenheter på börsen.

Läs också: Livsmedelsjättar använder illegal palmolja

Svenska investeringar i palmolja

Flera svenska fondförvaltare investerar i AAK. Till dessa hör bland andra Öhmans fonder, Lannebo fonder, Skandia, SEB och Alecta.

Sveriges Natur kontaktade bolagen varav flera sade sig vara medvetna med de utmaningar som palmolja från Indonesien står inför med avskogning. Man för en dialog med AAK och följer deras arbete. AAK har lovat att man till år 2025 endast ska sälja 100 procent avskogningsfri palmolja.

Efter att granskningen publicerades bokade brittiska Barcalys bank ett möte med Sveriges Natur för att få mer information om granskningen av AAK. De svenska fondbolagen avböjde dock alla att kommentera avslöjandena.

Först i december kom det fram att Öhmans fonder och Lannebo fonder haft möten med AAK efter granskningen. I en hållbarhetsrapport från december 2023 skriver Öhmans att man efter granskningen, tillsammans med flera andra fonder, tog kontakt med bolaget för dialog.

”Vi satte press på bolaget att säkerställa att avskogning inte får förekomma och bolaget kommer fortsätta jobba på sitt 2025-mål om att bli 100 procent verifierat avskogningsfria och spårbara till plantage”, skriver Öhmans fonder.

Plantager på naturreservat får inte förekomma

I sin hållbarhetsrapport för hösten 2023 skriver Lannebo fonder att man också agerat efter tidningens rapportering:

”När palmoljepriset plötsligt steg från 900 USD till 3 000 USD, lockades lokala aktörer att söka ekonomisk vinning från plantager som låg inom naturreservatet. Detta är inte storskaligt men något som inte får förekomma.”

Läs också: Palmolja – en väl dold miljöbov

Ytterligare ett svenskt bolag som investerat i AAK är Atle vars hållbarhetsfond Humle Sverige så sent som den 5 juli 2023, tre veckor efter reportagets publicering, lyfte AAK som månadens investering. Men en månad senare arrangerade Atle ett rundabordssamtal om investeringar i och produktion av palmolja, med anledning av Sveriges Naturs reportage.

Till Atles rundabordssamtal bjöds Paolo D´Odorico, professor i naturresurser vid Berkely universitet i Kalifornien i USA. Här togs Sveriges Naturs reportage som exempel på de stora utmaningar som palmoljeindustrin står inför.

Källa till företagets egen granskning

Enligt AAK:s egen klagomåls- och granskningsmekanism pågår sedan juli 2023 granskningar och övervakning av de kvarnar som uppmärksammades för hantering av palmolja från illegala plantager av Sveriges Natur. Ny granskningar har även öppnats av de kvarnar som pekades ut redan 2020, men sedan friades av bolaget. Både Sveriges Natur och tidningen Expressen anges som källor för granskningarna.

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X