För höga halter PFAS i svenska kräftor

I en ny undersökning av Naturskyddsföreningen framgår det att svenska kräftor kan innehålla för höga halter av PFAS. I fyra av sju kräftpaket är halterna högre än vad gränsvärdet tillåter. Två av de här paketen förpackades efter att gränsvärdet började gälla.

Food Industry Giants Use Illegal Palm Oil

During Sveriges Natur’s investigation into how Swedish-Danish company AAK buys palm oil whose cultivation is destroying nature reserves in Indonesia, it came to light that other companies also buy this same illegal oil. In fact, international consumer goods giants such as Mondelēz International, Unilever and Colgate-Palmolive have dealings with the same suppliers.

Illegal Palm Oil’s Route to Sweden

On site inside an Indonesian rain forest, Sveriges Natur uncovers clear evidence: Sweden’s largest producer of plant-based oils and fats for use in consumer goods, AAK, is concealing business dealings that threaten both the forest and its wildlife. AAK buys palm oil from at least 20 mills that source their fruit from illegal plantations located inside a protected nature reserve.

Bäst butik för miljön

Den ekonomiska krisen slår mot ekologiskt och hållbart i livsmedelsbutikerna, men miljömärkningar gör det lättare att hitta rätt.

Den olagliga palmoljans väg till Sverige

På plats i Indonesiens regnskogar kan Sveriges Natur visa hur det största svenska företaget inom livsmedelsframställning, AAK, döljer affärer som hotar både arter och skog. De köper palmolja från minst 20 kvarnar som hämtar palmfrukter från illegala plantager i skyddade naturreservat.

Livsmedelsjättar använder illegal palmolja

När Sveriges Natur granskat hur det svensk-danska företagets AAK köper palmolja från skövlade naturreservat i Indonesien visar det sig att oljan även når fler företag. Internationella livsmedelsjättar som Mondelez International, Unilever och Colgate-Palmolive handlar med samma leverantörer.

”Naturskyddsföreningen behöver arbeta med hållbart lantbruk”

Debatt Det är dags att Naturskyddsföreningen tar det svenska lantbrukets hot mot vår ekosystemtjänster på allvar. Lika mycket som föreningen jobbar med skogen kan den arbeta aktivt för ett mer hållbart lantbruk, skriver Aina Hagberg och Daphne Tuvesson, från Stranda och Kalmar Naturskyddsföreningar.

Intensivt jordbruk hotar biologisk mångfald

Pressade priser och intensiva jordbruksmetoder slår mot både biologisk mångfald och lantbrukare. Det skriver Naturskyddsföreningen och Ekologiska lantbrukarna i en ny rapport om det svenska livsmedelssystemet.