Vinnare av Årets tidskrift 2022 & Publishingpriset 2022

Bolidens utsläpp av dioxin prövas i rätten
Smältugn som smälter metall.

Bolidens utsläpp av dioxin prövas i rätten

Hur mycket dioxin ska Boliden få släppa ut från Rönnskärsverken? Det ska prövas i en domstolsförhandling, som inleds i dag. Boliden vill låta Rönnskärsverken förbli en av Sveriges största utsläppskällor av dioxin till vatten. Men Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten, som står på andra sidan, vill minska utsläppen av så väl dioxin som kvicksilver och kväveoxid, och att anläggningen minskar sin energiförbrukning.

Rönnskärsverkets utsläpp av dioxiner motsvarar 0,34 procent av de totala utsläppen av ämnet till vatten i Bottenhavet. Det konstaterar ägaren Boliden AB i ett yttrande inför en domstolsförhandling om hur utsläppen ska regleras framöver. Domstolsförhandlingen ska pågå mellan 18 och 20 december vid mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt.

Enligt yttrandet anser företaget att mängden ”utgör en försumbar andel” av dioxinutsläppen i området. Därför anser företaget att den prövotid som nu pågår ska avslutas och verket få fortsätta utan några nya villkor för utsläppen. På andra sidan står Naturvårdsverket, länsstyrelsen i Västerbotten och Havs- och vattenmyndigheten.

Ökning av produktionen

Bakgrunden är en ökning av produktionen av koppar, silver och guld som framställs i företagets smältverk. Råvaran kommer dels från gruvor, dels från återvunnen elektronik. Själva tillståndet till ökningen fick företaget redan 5 juli år 2013, Men beslutet om villkor för utsläpp av dioxin, bly, kadmium, kvicksilver, kväveoxider med mera sköts fram. Istället för villkor, blev det en prövotid under vilken utredningar skulle göras, inför senare förhandlingar i domstol. Och nu har turen kommit till dioxiner, kvicksilver, kväveoxider och energieffektivisering.

Boliden anser att utredningarna vad gäller detta är gjorda och att prövotiden för den utvidgade verksamheten kan avslutas. Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten tycker att prövotiden måste fortsätta, bland annat på grund av utsläppen av dioxin. Vissa delar av utsläppet från verket renas inte alls från dioxin, enligt Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten.

– Naturvårdsverket vill att bolaget ska föreslå villkor för utsläpp av dioxiner till vatten eftersom utsläppet från Rönnskär tillhör de större i landet, säger Jenny Håkansson på Naturvårdsverket.

Halten förhöjd i abborrar

I abborrar utanför verket är halten tydligt förhöjd konstaterar Havs- och vattenmyndigheten i sitt yttrande från 7 november där myndigheten ”anser att ytterligare begräsningar av utsläppen behöver göras”.

Företaget kontrar med att halterna av dioxin i både abborre och strömming i Bottenhavet ligger under gränsvärdet för vad som är tillåtet i mat för människor. Fiskarna påverkas förmodligen mest av historiska utsläpp som lagrats i sediment. Ytterligare utsläpp i den mängd det handlar om på senare år gör ingen större skillnad, enligt företaget.

På senare år har utsläppen minskat. ”Det finns inget som tyder på att denna minskande trend inte skulle fortsätta”, står det också i yttrandet.
Att komma ännu längre är dessutom svårt, berättar företagets miljö- och utvecklingschef Linn Andersson för Sveriges Natur.

– Det är svårt att rena väldigt stora vattenflöden från dioxin. Sedimentering är en känd teknik, men de sedimenteringsdammar vi skulle behöva blir enormt stora, säger Linn Andersson.

Sammantaget tycker hon att företaget löst problemet med dioxin, i alla fall inför den här omgången i domstolen.

– Vi känner oss nöjda med vad vi kommit fram till och vi tycker att man kan avsluta prövotiden, säger Linn Andersson.

Fler frågor att lösa

För kvicksilver går Havs- och vattenmyndigheten på bolagets linje och anser att prövotiden kan anslutas. Men Naturvårdsverket vill skärpa kraven även för kvicksilver, precis som för dioxin.

– Vi tycker inte att man kan lämna utsläppen av de här ämnena oreglerade, säger Ingrid Backudd, jurist hos Naturvårdsverket.

För kväveoxider anser Naturvårdsverket prövotiden kan avslutas om än med villkor. Till det kommer det arbete som gjorts för att försöka få företaget att minska energianvändningen, vilken är stor eftersom det handlar om en anläggning som smälter metaller. Enligt Naturvårdsverket kan provötiden avslutas även för det, om än med en lång lista med villkor.

När förhandlingen är färdig i december kvarstår förhandlingar om utsläpp av kadmium och bly med mera. Framöver återvänder även det planerade djupförvaret av miljöfarligt avfall till domstolen för ytterligare diskussioner.

LÄS MER: Sveriges Natur granskar – Var hamnar din gamla mobiltelefon?
LÄS MER: Sveriges Natur granskar – Högt pris för den svenska sopimporten

LÄS MER: De släpper ut mest kvicksilver i Sverige
LÄS MER: Ingen kontroll av utsläpp från pappersbruk

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på Twitter