Både hopp och oro när Sveaskogs vd fick gå

På samebyn Maskaures marker avlöser ungskogsplantager och markberedda kalhyggen varandra.

Både hopp och oro när Sveaskogs vd fick gå

Sedan Sveriges Natur börjat granska striden om skogen i Maskaure har det börjat skaka i skogs-Sverige. Efter några uppmärksammade artiklar i andra medier har Sveaskogs vd tvingats avgå. Något som väcker både oro och hopp för samebyarna.

Det är oklart vad Sveaskogs vd-byte innebär för skogen och samebyarna Maskaure och Luokta-Mávas.

Sedan Sveriges Natur i höstas reste till Maskaure för att undersöka konflikterna har fler uppmärksammat problemen. Dagens Nyheter skrev om Luokta­-Mávas (se underartikeln ”Avverkning pausades”). Den 18 januari tvingades Sveaskogs vd Hannele Arvonen sluta.

LÄS MER: Så blir renarna skogsstridens offer 

För Naturskyddsföreningens Johanna Nilsson och Björn Mildh inger utvecklingen både hopp och oro. Oklarheterna är många kring vd-bytet.

– Handlar det om ett spel för galleriet, tänker Sveaskog faktiskt ta mer hänsyn till miljö, klimat och samiska förhållanden, eller kommer det i stället att bli ännu hårdare nu? undrar Johanna Nilsson.

Hon har tidigare fått signaler från Maskaure om att Hannele Arvonen varit till­mötesgående och gett muntliga löften om att samebyns nej till avverkningar ska gälla.

– Om det är därför hon blivit sparkad kan vi få stora problem med en ny vd som driver en hårdare linje.

Avverkning på Maskaure samebys marker.

Björn Mildh har arbetat 15 år med att avslöja bristande naturhänsyn i Sveaskogs arbete.

– Jag har haft mycket kontakter med Arvonen och vet att hon ville förändra. I stället hängs hon nu ut av ledningen för decennier av medvetna systematiska övertramp, som hon försökt lyfta fram och rätta till. Tillsätts en ny vd från det interna gänget kan vi nog inte räkna med förändringar. Möjligen om det kommer en ny stark vd utifrån, säger han.

Att frågan får stort genomslag ger ändå hopp. Anstormningen i sociala medier var så hög att Sveaskog ett tag tvingades stänga av kommentarsfälten. Hashtaggen och webbplatsen #skogsmissbruket fungerade som en bra samlingspunkt, enligt Johanna Nilsson.

– Oavsett anledningen så visar det som hänt att det går att skaka om. Vi vill ju gärna fira men samtidigt får vi inte tappa fokus. Vi har mycket jädrar anamma och vilja men Sveaskog har en stark organisation och ingen vet vad som kommer att hända nu, säger hon.

”Nödvändig samsyn saknas”

Enligt Sveaskogs pressmeddelande beror ledarskiftet på att ”styrelse och vd saknar nödvändig samsyn om bolagets strategiska inriktning och hur den kan implementeras”.

– Grunden är att hela vår omvärld blivit mer medveten om bristen på biologisk mångfald och ser den som ett jämbördigt problem med klimatet. Det har gjort avtryck i ägarens policy, en uppmaning att statliga bolag ska arbeta för att nå de nationella miljö- och klimatmålen. Strategiarbetet hela förra året resulterade i ett ledningsförslag om tydligare fokus på biologisk mångfald. Vi har naturligtvis en ambition att vår skog ska växa och skapa större ekonomiskt värde, men också att skapa större ekologiskt värde genom att öka kvaliteten på de åtgärder vi gör för biologisk mångfald, säger styrelseordförande Eva Färnstrand till Sveriges Natur.

– Inriktningen var vi helt överens om redan för ett halvår sedan, men den måste konkretiseras. De som jobbar i bolaget måste veta vad vi ska göra. Där har vi inte hittat någon samsyn.

Vad är det som skiljer?

– Vi anser att det inte finns någon tillräckligt konkret och balanserad plan för hur arbetet ska bedrivas så att vi når de mål vi vill.

Kan man säga något om hur det som hänt kan påverka de berörda samebyarna?

– Jag kan inte gå in på det, för jag har inte alla detaljer. Men där handlar det ju väldigt lite om biologisk mångfald, utan om andra frågor.

Det skriver nog inte de som varit aktiva i frågan under på, det har ju gjorts mycket inventeringar i de berörda områdena.

– Jag kan som sagt inte svara på de frågorna.

Vi har även pratat med aktiva som varit positiva till Hannele Arvonens arbete och bemötande.

– Jag vill särskilt framhålla att hon inte gjort något fel som lett fram till det här och hon har absolut varit en bra ledare i många avseenden inåt i organisationen. Hon har lyssnat väl till den kunskap och de erfarenheter som finns i organisationen.

Så problemet handlar om samsyn kring strategin?

– Ja, strategin är faktiskt en av styrelsens allra viktigaste uppgifter.

Kan du säga något om bristerna kring certifiering som diskuterats?

– Nej, det har ingen relevans för vd-bytet.

Striden om skogen:

LÄS MER: Striden om skogen
LÄS MER: Tjänstemän hotas till tystnad
LÄS MER: Vägrade hugga nyckelbiotop – blev av med jobbet
LÄS MER: Ingen fälld för brott mot naturvårdsparagrafen
LÄS MER: Skogsägande väcker starka känslor
LÄS MER: ”Debatten har blivit en ekokammare”

Artikeln publicerades i
Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X