Attack på myndigheter under miljödebatt
Paneldebatt

Naturskyddsföreningens Karin Lexén och Johanna Sandahl håller utfrågning med riksdagspartiernas representanter om partiernas miljö- och klimatpolitik inför valet. Foto: Naturskyddsföreningen

Attack på myndigheter under miljödebatt

Under Naturskyddsföreningens valdebatt pekade Martin Kinnunen (SD) ut svenska myndigheter som aktiviststyrda och såg inget demokratiskt skäl för att miljöorganisationer ska ha talesrätt i domstol. Uttalandena ifrågasattes av såväl samtalsledare som andra partiföreträdare.

Det var få överraskningar när Naturskyddsföreningen sammankallade representanter för de åtta riksdagspartierna för att debattera miljö- och klimatpolitiken inför valet den 11 september. Frågorna byggde på de två valenkäter om partiernas politik som Naturskyddsföreningen publicerat under sommaren.

Modererade gjorde Johanna Sandahl och Karin Lexén, ordförande respektive generalsekreterare för Naturskyddsföreningen. De gjorde ett styvt jobb för att hålla utfrågningen saklig och även ifrågasätta eller be om förtydligande av vissa av partiföreträdarnas uttalanden.

Myndigheter bli aktivistiska

Bland annat fick Johanna Sandahl fråga Martin Kinnunen, miljö- och klimatpolitisk talesperson för Sverigedemokraterna (SD), om han faktiskt har något underlag för att svenska expertmyndigheter på miljö- och klimatområdet ”blir alltmer aktivistiska”. Det var när Martin Kinnunen skulle svara på frågan om hur det svenska skogsbruket ska reformeras för att tydligare styra mot miljömålen som han bland annat svarade att problemet inte är det svenska skogsbruket, utan myndigheterna.

– Vi kan inte släppa in miljöaktivister på myndigheterna och tro att de ska reglera svensk skog på ett bra sätt.

När Johanna Sandahl frågade om detta är något som Sverigedemokraterna tycker eller om det är en etablerad sanning kunde Martin Kinnunen inte riktigt svara, utan hänvisade svepande till att han talat med skogsägare som sagt sig ha problem med aktivistiska myndigheter.

– Problemet är inte en för aktivistisk skogspolitik i Sverige, utan det är att vi har en skogspolitik som till stor del drivs som en skogsägar-, skogsindustrilobby eller rörelse. Vi har idag en skogspolitik som återkommande sätter produktionsintressen framför miljön. Vi behöver få till en balans mellan hållbar produktion och ett hållbart skogsbruk och en hållbar natur. Det har vi inte idag och måste komma till rätta med. Sverige behöver vara en stark röst i EU-sammanhang. Det är vi inte i dag, utan vi är ett land som skyddar våra industriella intressen och den ekonomiska vinning vi kan se att vi kan få ut på kort sikt inom skogsindustrin, sade Vänsterpartiets Elin Segerlind.

Nöjd med skogspolitik

Utöver Sverigedemokraterna var Moderaterna (M) och Kristdemokraterna (KD) ganska nöjda med hur dagens skogsbruk bedrivs. Kristdemokraternas talesperson Liza-Maria Norlin såg inga problem med den nuvarande svenska skogspolitiken.

– Det svenska skogsbruket är ekonomiskt och socialt hållbart. Den lagstiftning vi har på plats är bra. Den oro jag har handlar om polariseringen inom skogsbruket, för den tror jag inte gynnar någon. De tär det hotet och EU faktiskt. Det här ska vara en fråga som vi bestämmer själva i Sverige.

Miljö- och klimatminister Annika Strandhäll sade att Sverige har en enorm nationell kompetens för skogsbruket och ville ha kvar det svenska självbestämmandet över skogen, utan att EU blandar sig i. Miljöpartiets språkrör Per Bolund underströk att EU inte ska bekämpas när det kommer till regelverk som han menade skulle kunna bidra till en bättre miljöhänsyn i skogen. Han menade att Sverige skämmer ut sig när man ”hela tiden går emot EU-förslag”.

Läs också: Kraftig kritik mot svensk skogspolitik

Det märktes tydligt att Miljöpartiet är det parti som kommit bäst ut i Naturskyddsföreningens valenkäter inför valet, liksom Vänsterpartiet. De slapp de riktigt tuffa frågorna. Fokus kom i stället att hamna på framför på Socialdemokraternas Annika Strandhäll, och talespersonerna för KD, SD och M – tillsammans med Socialdemokraterna (S) de partier som också presterat sämst i valenkäterna.

Begränsad talesrätt

Mot slutet ställdes frågan om partierna vill begränsa miljöorganisationernas rätt att gå till domstol i ärenden som rör miljö, natur och klimat. De fyra partier som offentligt sagt att de vill begränsa den rätten (M, KD, SD och Centerpartiet (C)) svarade nej. Elin Segerlind förklarade sitt ja med att organisationernas talesrätt är central ur ett demokratiskt perspektiv, men det vände sig Martin Kinnunen emot. Han kunde inte se något demokratiskt syfte med det.

Något Annika Strandhäll reagerade på.

– Vi vill värna miljöorganisationernas rätt till detta, sade hon.

Alla partierna meddelade att de ställer sig bakom en havsmiljöproposition i linje med miljömålsberedningsförslag. Detta samtidigt som C, M och SD i Naturskyddsföreningens valenkäter sagt nej till ett förslag om en ny havsmiljölag. Alla partierna var eniga om att det behövs en proposition för att minska svenskarnas konsumtionsbaserade utsläpp.

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X