Kraftig kritik mot svensk skogspolitik
Politikerdebatt

Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl leder politikersamtal om skogen med bland andra Mathias Bengtsson (Kd) och Ulf Berg (M).

Kraftig kritik mot svensk skogspolitik

På Naturskyddsföreningens skogskonferens tydliggörs konflikten i den svenska skogspolitiken. Under en debatt säger sig en majoritet av politikerna vara nöjda med den rådande skogspolitiken, trots kritik från såväl EU och forskare, som svenska myndigheter och civilsamhälle.

– Jag är nästan gråtfärdig. Det är som att de gått i skolan hos Trump. Jag är chockad över deras faktaresistens. Miljöpartiet sa bra grejer, förutom att de inte vill ta ställning i frågan om kallhyggen, säger Tor Tuorda, samisk skogs- och renägare från Jokkmokk.

Han står på scen i Moraparken där Naturskyddsföreningen håller skogskonferens, fredag den 13 maj. Med honom står fyra andra företagare med intressen i skogen och som ska kommentera en politikerdebatt om skogen som precis avslutats.

– Jag håller med. Alltså, vad fan. Jag trodde jag skulle få hjärnblödning. Ni tror att ni representerar svenska folket, men ni företräder bara sju procent, alltså de som får avkastning på skogen. Jag är så upprörd att jag skakar, säger Jessica Sannö, grundare av Tiveden Adventure.

Läs också: Jessica Sannö kämpar för vildmarkskänslan

De forskare som är på plats är lika kritiska. Åsa Kasimir, forskare vid institutionen för geovetenskap vid Göteborgs universitet, säger att det är tydligt att politikerna lyssnar mer på skogsindustrin än på forskare, skogsägare och civilsamhälle.

– Det är pengar som styr, mer än biologisk mångfald och naturvård. Det blir särskilt tydligt när det gäller EU-politiken. Man hör nästan skogsindustrins argument när de pratar. Och det här är ett demokratiskt problem, om man bara lyssnar på industrin, inte väljare, forskare och civilsamhället, säger Åsa Kasimir.

Miljöpartiet ensamma

I politikerdebatten deltog Peter Helander från Centerpartiet, Maria Gardfjell från Miljöpartiet, Isak From från Socialdemokraterna, Jakob Olofsgård från Liberalerna, Mathias Bengtsson från Kristdemokraterna och Ulf Berg från Moderaterna. Det är tydligt att Miljöpartiet i detta sällskap står ensamma. De andra partierna säger sig vara nöjda med den rådande skogspolitiken, vilket Miljöpartiet inte är.

Maria Gardfjell får stundtals lite stöd av Jakob Olofsgård, som i frågan om huruvida svenska expertmyndigheter har rätt i sin bedömning av att det råder en naturkris i svenska skogar. De andra partierna håller inte med.

Alla partierna är överens om att det är viktigt med ökad kunskap om vilka naturvärden som finns i svenska skogar, men bara Miljöpartiet stödjer statlig registrering av nyckelbiotoper. När det kommer till EU:s naturvårdsdirektiv och strategier för skog och biologisk mångfald hettar det till ordentligt.

Mathias Bengtsson och Ulf Berg tar tydligt avstånd från vad de menar är EU:s försök att gå in och peta i angelägenheter som lämpar sig bäst att lösas i Sverige. Peter Helander säger att svenska myndigheter ligger bakom EU:s tuffa kvar på Sverige. Han talar om en kniv i ryggen.

– När EU presenterade sin gröna giv var 60-70 procent inom skogsbruket positiva. Man kände att man var hållbara och låg långt framme, men sen har de fått knivar i ryggen när myndigheterna kommit med kritik, säger Peter Helander.

Otillräcklig bevarandestatus

Enligt Naturskyddsföreningens rapport Låt skogen leva har Sverige ännu inte fullt ut implementerat EU:s naturvårdsdirektiv, trots att det varit bindande sedan 1995 då Sverige blev medlem. Likaså visar Sveriges rapportering av skogsnaturtyper i EU:s art- och habitatdirektiv att 13 av 15 skogsnaturtyper i Sverige bedöms ha otillräcklig eller dålig bevarandestatus i samtliga regioner där de förekommer.

Skogskonferensen avslutas på gågatan i Mora där bland annat ordförande Johanna Sandahl håller tal. Hon säger då att Sveriges stil i förhandlingarna med EU är att agera bromskloss.

– Lagstiftningen i skogsbruket efterlevs inte heller, vilket är fastslaget i flera utredningar. Trots detta kommer det inga förslag om hur man ska komma till rätta med det. Skogen ska räcka till mycket, till virkesuttag och biobränslen, men lika viktig är funktionen som kolsänka och betydelsen för folkhälsan. Grundläggande för allt är friska ekosystem, men situationen i naturen är kritisk, säger Johanna Sandahl.

talar på gågatan
Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl talar på gågatan i Mora.

Naturskyddsföreningen vill att regering och riksdag stärker skydd för alla kvarvarande skogar med höga naturvärden, reformerar lagstiftningen för att underlätta naturnära skogsbruk och stärka artskyddet i linje med EU:s direktiv. Regering och riksdag bör välkomna EU:s höjda ambitioner för skogen, menar Johanna Sandahl.

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X