Karin Lexén och Johanna Sandahl. efterlyser ett större fokus på klimat och biologisk mångfald inför riksdagsvalet 2022. Foto: Getty Images

Opinion

Rösta för klimatet

Om några dagar går svenska folket till val. Vi gör det i en tid då kriser och oro färgar debatt­en, men klimat- och särskilt naturkrisen har en undanskymd roll i årets valrörelse, trots att varningsklockorna ringer allt starkare.

När FN:s generalsekreterare António Guterres kommenterade en av vårens klimatrapporter sade han: ”Vi måste sätta stopp för föroreningar från fossila bränslen och påskynda omställningen till förnybar energi innan vi sätter vårt enda hem i brand”.

I stället för att kliva fram och ta ledarskap, verkar de flesta politiska partier tävla om att gå längst i att försäkra väljarna att såväl klimatkrisen som effekterna av Ukrainakriget kan hanteras utan några som helst system- eller livsstils-
förändringar.

Något har hänt med miljöfrågan, skriver Jonna Bornemark i en insiktsfull artikel i Dagens Nyheter (3 augusti 2022); det är som att vi inte riktigt orkar med den efter covid och mitt i Ukrainakrisen.

Dessutom hakar allt fler partier på det bekväma och populistiska påståendet att individen inte behöver ta ansvar och att Sverige redan har gjort tillräckligt. Redan inför riksdagsvalet 2018 planterades idén att vad Sverige med sina tio miljoner invånare åstadkommer inte har någon betydelse för klimatet.

Det är inte bara ett felaktigt påstående, det är farligt. Påståendet att individens bidrag inte skulle spela någon roll förpassar medborgaren till en passiv konsument.

Den enskilda individen ska inte bära det stora ansvaret, men känslan av att bidra till något mer än mig själv skapar stolthet och livsglädje. Och när många bidrar får det betydelse.

Och förutom att inspirera med goda exempel har grön teknik beskrivits som ”världens största affärsmöjlighet”. Genom att vara först med koldioxidfritt stål, fossilfri mobilitet och flexibla energisystem baserade på förnybar energi skapas en grogrund för innovation och framtida affärsmöjligheter.

En vetenskaplig studie av 18 länder som lyckats bra med att minska sina utsläpp kommer fram till att framgångsreceptet har varit energieffektivisering, förnybar energi och aktiv klimatpolitik. Vi känner igen det på hemmaplan: tack vare politiska åtgärder som koldioxidskatt, miljökrav och investeringar i kompetens och teknisk utveckling har nu svensk industri klimatmässiga konkurrensfördelar.

Vi måste göra vad vi kan för att lyfta fram miljöfrågornas stora betydelse och avliva de falska myterna. Självklart innebär klimatomställningen och lösningarna på naturkrisen förändringar på både samhälls- och individnivå, men det betyder inte att våra liv behöver bli sämre. Vi tror på ett gott, men lite annorlunda liv, med bibehållen välfärd inom de planetära gränserna.

Självklart spelar det roll vad Sverige gör. Sveriges aktiva klimatpolitik har gett oss en trovärdighet som gör att vi kan sätta tryck i FN:s klimatförhandlingar. Den har visat att det är möjligt att förena en offensiv miljöpolitik med en god ekonomisk utveckling. Länder som ligger i framkant har allt att vinna när hela världen måste ställa om.

Vi står inför ett vägskäl. Vi kan välja att begränsa klimatkrisen och förlusten av biologisk mångfald. För det krävs ett ansvarsfullt ledarskap och beslut som inte skjuts på framtiden.

Påverka utgången genom att rösta den 11 september. Ta hjälp av våra valundersökningar.

Ordförande Johanna Sandahl och generalsekreterare Karin Lexén.