Köp en snålare bil

TRAFIK * En bränslesnål bil spar på miljön och är bra för plånboken. SNF satsar på att påverka både företag och privatpersoner att välja mindre törstiga åk.

Kändisar i kohagen

BIOTYPEN * De kallas mulens marker, denna hagarnas härliga oländighet. Hit nådde aldrig plogen. Bland stenar och träddungar fylkas några av vårens allra käraste tecken.

Behövs varje varg

Hur många vargar ska vi ha i Sverige? Ulf Stridsberg, Svenska Rovdjursföreningens och Svenska Jägareföbundets Gunnar Glöersen bor båda i vargland men tycker ändå så olika.

EUs elpolitik skapar förvirring

ENERGI * Elen ska ursprungsmärkas, men bortom de två hålen i väggen vet ingen var den egentligen kommer ifrån, om man inte valt Bra Miljöval-el förstås.

Trängseln lättade i London

Efter tre lyckade år med trängselavgifter planerar London nu för en utökad zon med mer bostadsområden. Stockholmsförsöket är högintressant för Europas största storstad.

Gör naturen synlig

Närnaturen ger andrum i vardagen, och ju mer vi vet om det vi ser, desto mer upplever vi och desto bättre mår vi. Guidningar i närnaturen är ett sätt för fler att få upp ögonen för naturens vardagsvärden.

Skogssjöar läcker koldioxid

De nordliga barrskogarna är stora kolsänkor, viktiga för jordens klimat. De innehåller 20 procent av allt kol på planeten. Nytt är dock att skogslandskapets sjöar Läs mer…

Samråd om glesbygdsmiljoner

UPPDRAGET * Ylva Grudd arbetar sedan juni 2005 med att förbereda SNF inför EUs nya landsbygdsutvecklingsprogram, LBU. Nya möjligheter öppnas och föreningen kan få en ny roll i glesbygdsfrågorna.

Laxar orkar inte fram

Sjuttio procent av de laxar som vandrar uppför reglerade älvar för att leka kommer aldrig fram. De hindras av kraftverken. Peter Rivinoja vid SLU i Läs mer…