Annons
Sverige bör vara första fossilfria land 2030
Krönika

Sverige bör vara första fossilfria land 2030

Det finns en puttrande optimism inför FN:s klimatmöte i Paris i december. Mycket tyder på att det kan bli en framgång utifrån vad som politiskt är möjligt. Sett utifrån vad som behöver göras för att begränsa den globala temperaturökningen till två grader kommer däremot mötet sannolikt att bli ett bakslag.

Skribenter Johanna Sandahl Svante Axelsson

Det är en stor framgång om klimatmötet landar i att alla stater, inklusive Kina och USA, skriver på ett globalt klimatavtal. Dessvärre är det en klen tröst eftersom ländernas löften om utsläppsminskningar snarare pekar mot tre till fyra graders uppvärmning än två.

I stället för att utgå från och förhandla om ansvaret för de utsläppsminskningar som den samlade vetenskapen anser är nödvändiga, liknar förhandlingarna snarare ett frivilligt knytkalas där länderna skickar in de siffror som de själva vill.

Golv i klimatbygget

Slutsatsen är att FN:s klimatavtal sannolikt inte kommer att begränsa utsläppen i den omfattning som är nödvändig, utan bara utgör ett golv i det globala klimatbygget. Väggar och tak måste utvecklas av länder som går mycket fortare fram än vad avtalet kommer att kräva. Omställningen tar fart först när länder som Kina, USA, Tyskland och Sverige inser att man ökar den nationella välfärden genom att springa fortare i klimatloppet än vad man lovar ut i FN. När fler och fler länder inser att den som sist lämnar fossilsamhället är förlorare kommer det att uppstå en global kapplöpning om att bli fossilfri. Detta race har reda startat. Sverige är ett exempel på att vi har fått en bättre ekonomisk utveckling tack vare att vi valt att minska våra utsläpp snabbare än vad vi lovat i EU och FN.

Men Sverige kan inte leva på gamla lagrar. Nu krävs det nya tag och höjda ambitioner och föregångsländer som visar att utsläppsminskningar och ökad välfärd hänger samman. Det är den nyckel som kan låsa upp de sega klimatförhandlingarna. Sverige och regeringen skulle göra störst nytta för världen genom att utforma en ”berättelse” och lägga fast en tydlig strategi om hur Sverige ska bli världens första fossilfria nation till 2030.

Värmesektorn fossilfri

Och vi har redan tagit några steg. Värmesektorn är i princip redan fossilfri tack vare att Sverige införde den svenska koldioxidskatten 1991. Nästa sektor på tur är trafiken. Regeringen bör omgående lägga fast en konkret handlingsplan för en fossilfri vägtrafik till 2030. Alla styrmedel som behövs är redan framtagna i utredningen ”Fossilfrihet på väg” som Alliansregeringen lämnade efter sig. Så vad väntar vi på? Ska regeringen leva upp till löftet om att ta klimatfrågan på allvar måste den omgående visa hur minus 40 procent till 2020 ska nås.   Trafikforskarna har visat hur vägrafiken kan bli fossilfri. Byte av bränsle till biodrivmedel och el, energieffektivare fordon och byggandet av ett transportsnålt samhälle där kollektivtrafik och cykel tränger undan bilen i större städer, är de tre grundbultarna. Nu är det dags för handling. Naturskyddsföreningen och Kulturhuset i Stockholm ordnar därför en stor klimatkonferens den 2-3 oktober för att öka trycket på Sverige inför Paris. Välkommen!

Svante Axelsson, generalsekreterare.
Johanna Sandahl, ordförande.

Skribenter Johanna Sandahl Svante Axelsson
Artikeln publicerades i