”Fortsätt engagera er i EU-politiken”

Ordförande Beatrice Rindevall och generalsekreterare Karin Lexén. Foto: Jens Sølvberg.

Opinion

”Fortsätt engagera er i EU-politiken”

Efter EU-valet är det viktigt att skapa stabila ekosystem och minska antalet klimatkatastrofer, men motståndet inom framför allt industrin är stort. Det skriver Naturskyddsföreningens ordförande Beatrice Rindevall och generalsekreterare Karin Lexén.

Tack vare viktiga prioriteringar av Europaparlamentet och EU:s medlemsländer lanserades en rad miljö- och klimatlagar under den gångna mandatperioden. Men nu blåser vindar som riskerar att stoppa eller dra tillbaka europeisk miljö- och klimatpolitik, trots att mer ambitiös politik behövs mer än någonsin.

Året har börjat med rapporter om översvämningar i Afghanistan och Kina, koralldöd utanför Australien och 100 000-tals döda fiskar på grund av för varmt vatten i Vietnam. Europa är den världsdel som värms upp snabbast på jorden, och i Sverige slog klimatförändringarna förra året inte minst mot lantbruket som förlorade en fjärdedel av sina skördar.

Resultatet i EU-valet viktigt

Resultatet i det nyligen genomförda EU-valet är otroligt viktigt för hur vi ska skapa stabila ekosystem och minska antalet klimatkatastrofer. Inför valet visade opinionsundersökningarna att svenskarna vill se politiskt ansvarstagande.

Det bekräftades inte minst i den Sifo-undersökning som Naturskyddsföreningen beställde, där fyra av fem svenskar tyckte att det är viktigt att EU har ambitiös miljö- och klimatpolitik.

Men motståndet är stort. Antikorruptionsorganisationen Transparency International beräknar att företag och organisationer lägger 21 miljarder kronor per år på att påverka EU:s besluts- och lagstiftningsprocesser. Uppskattningsvis hade en femtedel av alla lobbymöten under den tidigare mandatperioden koppling till EU:s gröna giv. Skogs-, gruv- och kemiindustrierna benämns som särskilt aktiva.

Och även om EU har fattat många viktiga miljöbeslut, ser vi uteblivna utsläppsminskningar, ökad giftspridning och minskad biologisk mångfald. Situationen blir allt allvarligare.

Politik har motverkat omställning

Kortsiktig och miljöskadlig politik leder till minskad trygghet från stabila ekosystem, minskande utsläppsbudget och allt kortare tid att ställa om. Politiken har också lett till att omställningen blir svårare genom missriktade stöd, investeringar och felaktiga signaler till näringsliv och konsumenter.

Det syns inte minst i Sverige, där ökade stöd och subventioner till fossila bränslen väntas sätta skattebetalare och bilister i ett svårt läge framåt. Om vi ska nå klimatmålen måste vi sluta använda fossila bränslen, men i stället används svenska skattepengar så att utfasningsmekanismer motverkas.

Gas och olja lär inte bli billigare framöver. Tvärtom väntas de blir dyrare i takt med att utsläppsbudgeten i atmosfären minskar, och ju längre vi skjuter upp omställningen kommer alltmer drastiska åtgärder att krävas.

Bättre gynna en mer hållbar framtid

Det hade varit bättre för såväl klimat som samhälle om politiken i stället gynnade det som kan ingå i en mer hållbar framtid, som gång, cykel, kollektivtrafik och eldrivna transporter.

EU:s lagstiftning har skyddat mot politiska försämringar, precis som unionen borde göra. När länders politik inte längre prioriterar klimatmål, rent vatten eller skyddad natur har EU krävt förbättringar av dessa länder. Så måste man fortsätta göra.

Europaparlamentarikerna måste nu föra en förstärkt miljö- och klimatpolitik som tar ansvar för vår framtid och ställer krav på bakåtsträvare. Parlamentariker har mycket stor betydelse för hur politiken kommer att fortsätta utvecklas i EU – fortsätt engagera er i EU-politiken och ställ våra svenska parlamentariker till svars.