Skakande dokumentär om svenskt skogsbruk

Filmen "Om skogen" speglar hur storskaligt skogsbruk påverkar arter och ekosystem. Området på bilden ligger utanför Kårböle och avverkades efter den stora skogsbranden 2018. – Tills nyligen stod naturskogar på dessa platser, och det som brunnit är unga plantager utan motståndskraft, säger filmaren Peter Magnusson. Foto: Peter Magnusson

Skakande dokumentär om svenskt skogsbruk

Filmen Om skogen skakar om med brutala bilder av systematisk skogsskövling i Sverige.

Det börjar med en svepande drönarflygning över djup skog, men snart växlar perspektivet till det motsatta: skogsbiologen Hans Sundström och Naturskyddsföreningens sakkunniga Malin Sahlin rör sig mödosamt över ett jättehygge med djupa körskador. De dokumenterar förödelsen, men misströstar om möjligheten att anmäla.

– Du får inte plocka en fridlyst art. Men du får avverka hela skogen den växer i, säger Malin Sahlin.

Inledningen slår an tonen i dokumentärfilmen Om skogen, som har premiär på bio och som streamingtjänst 5 februari. På bio visas den närmast på Bio Kino i Lund 5 februari och på Bio Zita i Stockholm 19 februari. Den har också visats av Fältbiologerna runt om i landet under senhösten.

Peter Magnusson har jobbat i tio år med filmen. Foto: Ewa Cederstam

Kunniga biologer och aktivister som Sebastian Kirppu, Mats Karström, Steve Daurer och många andra ger en samlad bild av hur storskaligt skogsbruk slår mot arter och ekosystem. De sista resterna gammelskog är på väg att falla, ett oersättligt naturarv som försvinner.

– Jag hoppas att filmen ska öppna människors ögon för att något förfärligt håller på att ske med våra oskyddade naturskogar, säger filmaren Peter Magnusson, som jobbat med filmen i tio år.

– Jag tycker att vi ofta behandlar naturen på ett skamligt sätt. Trots att så lite naturskog återstår så fortsätter den att avverkas. Hela tiden. Fast vi vet att listan över hotade arter blir allt längre. I grund och botten är det en fråga om pengar, kortsiktig lönsamhet. När skogsbolagen påstår att de visar hänsyn och omtanke så upprör det mig. Det är bara att gå ut på ett hygge och räkna stubbarnas årsringar. Det är som att ­beträda en brottsplats där bevisen ligger öppet.

Oändliga timmertravar

I en scen glider drönaren över oändliga timmertravar, som annars göms bakom stängda grindar.

– Det är så mycket man inte ser. Kör man längs vägarna i Sverige får man en känsla av att det finns skog. Men ofta är det bara en sparad rand, innanför den är det hyggen.

Även den hotade skönheten finns med, i form av gamla jätte­träd och små öar av urskog. Anders Delin, som gick bort 2017, visar värdena i ett naturreservat som Ensjö­lokarna i Gävleborgs län. Men berättar också hur lite sådan skog som återstår.

– 99,995 procent av länets skog har huggits igenom, hävdar han i filmen.

Artikeln publicerades i