Vinnare av Tidskriftspriset 2022 – ÅRETS TIDSKRIFT FACKPRESS
Vinnare av Publishingpriset 2022 – Medlemstidning – Individ

Annons
Läs deltidskurser om miljö och natur på distans

Fascinerad av småkryp eller klimatledarskap? Distanskurser finns för den intresserade. Foto: Jan Baborák/Unsplash

Läs deltidskurser om miljö och natur på distans

Nyfiken på hot mot det marina livet eller på hur insekter kommunicerar? Det finns en mängd distanskurser om natur och miljö för dig som vill lära mer.

Du behöver inte hänge dig åt fleråriga studier för att ta del av det senaste inom den akademiska världen. Vid landets universitet och högskolor finns en uppsjö av distanskurser som går på deltid om kvällarna och inte kräver tidigare högskolestudier. De passar även yrkesverksamma.

Fascineras du av småkryp och vill djupdyka i den biologiska mångfalden kan du läsa insekternas värld vid Stockholms universitet. Här ges inblick i allt från insekters evolution till hur de kommunicerar och kan utgöra framtidens proteinkälla. Kursen ger dessutom insyn i det senaste inom forskningen.

Är du intresserad av komplexa framtidsfrågor inom utveckling, miljö och politik? Kursen världens eko vid Stockholms universitet ger en introduktion till hållbar utveckling och tar upp ämnen som global hälsa, klimatförändringar, världshandel och biologisk mångfald.

På Antagning.se ser du vilka kurser som finns att läsa och när du ska ansöka. Foto: Getty Images

Klimatledarskap – strategier för omställning, en kurs som ges vid Uppsala universitet riktar sig till dig som vill veta mer om klimatförändringar, dess orsaker, möjliga följder och tänkbara konsekvenser för samhället. Genom kursen lär du dig om Sveriges klimatpolitik och får överblick över potentiella tekniker för att minska utsläppen.

Om nyfikenheten sträcker sig ner under havsytan finns kursen marin biologi vid Göteborgs universitet. Den lär ut hur havet fungerar som livsmiljö, hur organismerna samspelar med varandra och vilka miljöhot som i dag finns mot det marina livet.

Vill du ta steget längre har Göteborgs universitet även en kurs vid namn förorening av marin miljö, som fördjupar sig i klimatförändringar, effekter av fiske och miljöproblem som övergödning och föroreningar.

Letar du efter något som kan komplettera dig i arbetslivet finns kurser som vänder sig till redan yrkesverksamma personer. Jobbar du exempelvis inom en verksamhet där du kommer i kontakt med miljöfrågor, kan du läsa Luleå tekniska universitets kurs företaget och miljökraven. Den handlar om hur svensk miljölagstiftning ska tolkas och kan tillämpas, och ger möjlighet att lära mer om miljörapportering, avfall och miljöfarlig verksamhet.

Läs mer om utbildning:

Hitta rätta vägen till ett grönare jobb
Plugg för framtiden
Raka vägen till jobbet inom miljö och natur?
Artikeln publicerades i
Gilla, dela och diskutera våra artiklar på Facebook Följ oss på Facebook