Hälften biobränsle i tanken före år 2030

Regeringen inför en reduktionsplikt för biodrivmedel. De som säljer bränsle ska bli tvungna att blanda in biobränslen. Samtidigt ses reglerna för inblandning av palmoljerester i biodrivmedel över.

Klimatutsläppen minskar – men inte fort nog

Sveriges utsläpp av växthusgaser fortsätter att minska, men inte tillräckligt snabbt för att vi ska nå målet om ett fossilfritt Sverige i tid. Naturvårdsverkets nya prognos visar på 30 procents minskning till 2030.

20 länkar som ger dig rätt fakta om klimatet

Tycker du att det är svårt att veta vad som är sant och falskt om klimatförändringar? Har du vänner som delar länkar som känns oseriösa, men vet inte hur du ska kunna argumentera att det är falska nyheter de sprider?
Sveriges Natur har samlat 20 sajter du kan lita på.

Skogsprojekt vann årets Hack for Sweden

Går det att rädda svensk skog med dess biologiska mångfald?
Johan Marand vill i alla fall försöka.
I helgen vann han det prestigefulla priset Hack for Sweden för sitt projekt som ska hjälpa till att hitta skyddsvärd skog.

Kina – det ekonomiska undrets baksida

Cancerfallen ökar över hela Kina, mest i närheten av förorenande fabriker. Miljögrupper försöker hejda utvecklingen, men går en svår balansgång för att kunna påverka.

Massaindustrin tjänar på dagens utsläppsmarknad

Den svenska massaindustrin har stora överskott av utsläppsrätter i det europeiska handelssystemet för koldioxid. De utgör potentiellt stora ekonomiska värden som industrin fått gratis av staten.

Allt fler läser Sveriges Natur

Allt fler läser Sveriges Natur. I en tid då de flesta tidningar tappar läsare ökade läsarna av Sveriges största granskande miljötidning med tio procent.
– Jag tror att allt fler känner att våra är frågor väldigt viktiga i dag, säger Ylva Johnson, chefredaktör och ansvarig utgivare för Sveriges Natur.