Allt fler blir allergiska mot hårfärg
Kvinna får håret färgat på en frisersalong.

Hårfärg innehåller många allergiframkallande ämnen. Trots detta tillåts de finnas i produkter och nu blir allt fler allergiska. FOTO: Getty Images

Allt fler blir allergiska mot hårfärg

Allt fler blir allergiska mot hårfärg. När EU:s vetenskapliga kommitté för konsumentsäkerhet testade över hundra vanliga ämnen i hårfärg visade det sig att över hälften var allergiframkallande. Trots det får de, efter att branschen tagit strid för att få behålla dem, finnas kvar i produkterna.
– När det gäller allergiframkallande hårfärgämnen får väldigt många användas i produkter i halter som ofta orsakar allergi och eksem hos konsumenter och frisörer. Det är jag upprörd över, säger Carola Liden, professor emeritus vid institutet för miljömedicin, IMM.

I Folkhälsomyndighetens miljöhälsorapport från 2017 har hundratals studier sammanfattats med tydliga resultat. En av rapportens starkare trender är att antalet människor som färgar håret ökar. Det gör också antalet som drabbas av allergier vid användning av hårfärgprodukter.

– Ökningen har skett i takt med att hårfärgning blivit allt mer populärt, säger Carola Liden.

Enligt rapporten har 84 procent av alla kvinnor någon gång färgat håret och en fjärdedel av alla män. Totalt hade 55 procent av deltagarna färgat håret någon gång. Nästan åtta procent av dem drabbades av hudbesvär.

År 2013 kontrollerade EU:s Scientific Committee On Consumer Safety, SCCS, 114 vanliga ämnen i hårfärg. De fann att över hälften av ämnena var allergiframkallande vid direkt hudkontakt.

Branschen tog strid för ämnena

Enligt Peter Jansson vid den svenska branschorganisationen Kosmetik- och hygienföretagen, hörde ämnena som testades av kommittén till substanser som industrin inom Europa själva tagit strid för att få behålla.

– De ämnen som analyserades baserades på en lista över substanser som industrin ville behålla på marknaden och gemensamt tagit fram. De ämnen som inte förekom på listan men kan orsaka överkänslighetsreaktion på huden förbjöds, säger han.

En majoritet av de undersökta produkterna var ”starkt eller extremt allergiframkallande”. På grund av detta fastslog SCCS i sin rapport att hårfärgprodukter ”inte är säkra för konsumenterna”. I första hand är det permanenta hårfärger, eller oxiderande färger, som har diskuterats i rapporten. Dessutom verkar så kallade ekologiska och liknande hårfärgprodukter innehålla ”samma allergiframkallande ämnen som oxidativa produkter”.

Allmänt känt

Carola Lidén är professor emeritus vid institutet för miljömedicin, IMM, och tidigare medlem i EU:s vetenskapliga kommitté för konsumentsäkerhet. Hon menar att gränsvärdena för hårfärg inte är satta med allergier i åtanke, utan främst är tänkta att begränsa ämnen som är misstänkt cancerframkallande eller reproduktionsstörande.

– Gränserna är i allmänhet inte satta för att skydda mot kontaktallergi och orsaken är generellt att industrin sätter sig mot det. Att dessa ämnen är allergiframkallande är allmänt känt inom produktionsföretagen, EU-kommissionen, myndigheter och forskning, säger Carola Lidén.

Hon menar att de konsumenter som vill ha allergenfria hårfärgämnen inte hörsammas när det gäller att påverka vilka gränser som ska sättas. Industrin är mycket starkare i dessa sammanhang.

De nuvarande riskerna är välkända. Samtidigt står det I portalparagrafen i kosmetikaförordningen att kosmetikaprodukter måste vara säkra vid normal användning, och kosmetikaförordningen är den lagstiftning som gäller för hårfärg och övrig kosmetika i hela EU. När det gäller hårfärgprodukter som innehåller allergiframkallande ämnen finns det idag endast en varning om att de inte är avsedda för personer under 16 år.

Unik lösning

– Det är en unik lösning för hårfärg, istället för att förbjuda eller begränsa användningen så att produkterna inte skadar hälsan. Jag kan inte förstå att hårfärgprodukter som innehåller dessa starkt allergiframkallande ämnen tolkas som att de följer kosmetikaförordningen, säger Carola Lidén.

Det kan vara svårt för den som inte är allergisk att förstå vad det innebär att utsätta sig för att få en livslång allergi. Eksem kan bryta ut varje gång man färgar håret, ibland till den grad att man måste besöka en akutmottagning. Risken att utveckla en allergi är dock mycket större när färgerna hanteras vid upprepade tillfällen och ökar vid varje färgning.

– Man blir exponerad och får kontakt på huden. Både konsumenter och frisörer blir allergiska mot hårfärg. En stor andel av frisörerna har kontaktallergi och handeksem av bland annat hårfärg. Frisörerna är inte så ofta medvetna om de kemiska hälsoriskerna i sitt arbete. Färgar man håret en gång är risken mindre än vid tio eller hundra gånger, avslutar Carola Lidén.

LÄS MER: Skönhetsbranschens fula baksida

LÄS MER: Så får du giftfritt närmast huden

Länkar till rapporter i texten:

SCCS. Memorandum on hair dye chemical sensitisation. Scientific Committee on Consumer Safety; 2013.

Miljöhälsorapport 2017

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X