Naturskyddsföreningen tror på fortsatt bistånd

Fler än 2 700 organisationer från hela världen har anmält intresse när biståndsmyndigheten Sida gör det möjligt för fler att ta del av sitt stöd till civilsamhället. Den tuffa konkurrensen till trots hoppas Naturskyddsföreningen få fortsätta sitt biståndsarbete som vanligt för samma summa pengar.

Sida säger upp avtal med Naturskyddsföreningen

Biståndsmyndigheten Sida har meddelat flera svenska civilsamhällesorganisationer att man säger upp alla avtal med dem från och med den 1 januari 2025. Naturskyddsföreningen behöver nu i sin tur se över avtal med sina partnerorganisationer.

Naturskyddsföreningens bistånd kan bli dyrare

Regeringen flaggar för en höjning av den egeninsats som civilsamhällesorganisationer måste bidra till för att få bistånd. För Naturskyddsföreningen skulle det kunna innebära fyra miljoner kronor mer per år, eller totalt 20 miljoner kronor.

Olydnad för klimatet

Historiskt har motstånds- och ickevåldsrörelser varit relativt framgångsrika. Huruvida de kan lyckas i ett fossilbränsleberoende samhälle är för tidigt att säga, men Greta Thunberg visar att det finns möjligheter.

Dålig representation för civilsamhället på COP26

Civilsamhällets representationen från de länder som drabbas av klimatförändringarna är dålig på årets klimattoppmöte. På den sydafrikanska miljöorganisationen SAFCEI är man bland annat oroliga för att deras perspektiv förbises.