Sida säger upp avtal med Naturskyddsföreningen
färggranna fiskebåtar

En del av Naturskyddsföreningens bistånd bedrivs i Västafrika för att stötta småskaliga fiskare. Hur denna typ av insatser kommer se ut framöver är nu osäkert. Foto: Mats Hellmark

Sida säger upp avtal med Naturskyddsföreningen

Biståndsmyndigheten Sida har meddelat flera svenska civilsamhällesorganisationer att man säger upp alla avtal med dem från och med den 1 januari 2025. Naturskyddsföreningen behöver nu i sin tur se över avtal med sina partnerorganisationer.

Artikeln är uppdaterad 21 mars 2023.

Det var vid ett möte i fredags, den 15 mars, som Sidas chef för avdelningen för innovation och partnerskap, Elisabet Brandberg, förmedlade ett besked om att Sida kan behöva säga upp sina avtal med svenska civilsamhällesorganisationer. Närvarande var representanter för de 17 civilsamhällesorganisationer som i dag tar emot stöd från Sida för vidareförmedling till organisationer i andra länder.

Beskedet kom efter att regeringen den 29 februari gett Sida i uppdrag att utreda de ”ekonomiska konsekvenserna av en ansvarsöverföring till myndigheten att från och med 1 januari 2025 hantera den vidareförmedling av stöd till civilsamhällesorganisationer de strategiska partnerorganisationerna (SPO) idag utför inom ramen för Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med civilsamhället 2024.” I korthet huruvida det skulle vara möjligt för Sida att ta över den biståndsverksamhet som i dag utförs av civilsamhället.

Naturskyddsföreningen är en av Sidas strategiska partnerorganisationer. Inom ramen för sitt avtal med myndigheten 2022-2026 får föreningen 358 miljoner kronor i stöd. Dessa pengar fördelas i sin tur på ett 40-tal partnerorganisationer i Asien, Afrika, Östeuropa och Latinamerika.

Märkligt beslut om bistånd

Naturskyddsföreningens generalsekreterare Karin Lexén tycker att Sidas besked är mycket märkligt just med tanke på regeringens uppdrag åt myndigheten att utreda det bistånd som förmedlas via civilsamhället.

– Det är väldigt ineffektivt att riva upp allt utan att ha först ha en säker process för hur det ska tas vidare klar, och utan att först ha genomfört en konsekvensanalys, säger hon.

Hon tycker också att Sida skapar oro och osäkerhet genom att agera som man gör.

– Vi har avtal med våra partnerorganisationer som sträcker sig till och med 2026. Beskedet riskerar att väcka osäkerhet och oro kring om de kommer få fortsatt stöd enligt gällande avtal eller om dessa avtal också ska rivas upp, eller om det ska tas om hand om av en ambassad eller vad det nu kan vara. Det väcker flera frågar om hur det över huvud taget skulle vara möjligt att administrativt göra om det här avtalen så fort.

Nya avtal kan slutas i oktober

De organisationer som vill söka fortsatt stöd från Sida från och med 1 januari 2025 måste senast i maj i år skicka in en ”concept note” till Sida, som i sin tur säger sig hoppas kunna vara klara med sina bedömningar av nya avtal i oktober. Då kan myndigheten också fatta nya beslut om vilka organisationer som kan få stöd under de nya förutsättningar som kommer gälla nästa år.

När Sveriges Natur under måndagen 18 mars ringer Sida ger myndighetens pressavdelning besked om att  det inte fattats något officiellt beslut. Därför kan de inte kommentera frågan, men man bekräftar fredagens möte och de besked som då gavs.

– Det här väcker som sagt flera frågor och tankar hos många människor, inte minst utsatta människor ute i världen. Men också om hur vi hanterar våra skattemedel när det redan finns avtal som granskats utifrån en rad olika kriterier. Man får inte heller glömma att det handlar om långa processer. Och att de organisationer som tar emot pengarna från regeringen i sin tur också redan är granskade och utvärderade, säger Karin Lexén.

Fortsatt stöd via civilsamhället

Redan i början av februari stod det klart att regeringen nästa år kommer att höja den egeninsats som svenska civilsamhällesorganisationer betalar för att kunna bedriva internationellt utvecklingssamarbete, från 10 till 15 procent. Det beslutet tyder på att regeringen ändå räknar med att Sida även nästa år kommer att finansiera civilsamhällesorganisationer som vidareförmedlar bistånd.

Samtidigt varnar organisationen Concord Sverige, som samlar en rad svenska biståndsorganisationer, för att det svenska biståndet nu kan förstatligas. Hos den fackliga biståndsorganisationen Union to union har man efter det senaste beskedet från Sida fattat beslut om att meddela alla sina partnerorganisationer ute i världen att man inte kommer kunna fortsätta stödja dem, enligt tidningen Arbetsvärlden.

Hos biståndsorganisationerna Diakonia och Svenska missionsrådet har Sidas agerande väckt liknande farhågor som också Naturskyddsföreningen ger uttryck för, enligt tidningen Sändaren.

Förtydligande: det Sidas tillförordnade chef för avdelningen för partnerskap och innovation, Elisabet Brandberg, som förmedlade beskedet från Sida på mötet fredagen den 15 mars, inte Karin Fällman, som är enhetschef för civila samhället, och som också närvarade vid mötet. Beskedet som förmedlades var heller inget beslut utan en tolkning av regeringens uppdrag från 29 februari.

I ett mejl till Sveriges Natur skriver Sidas presstjänst den 21 mars: Sidas tolkning av regeringens nya styrning av CSO-stödet innebär att avtalen kommer att sägas upp och ersättas av den nya modellen som kommer arbetas fram.

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X