Viktiga rovdjur återhämtar sig i Europa

Brunbjörnarna har blivit fler i Europa. Foto: Getty Images

Viktiga rovdjur återhämtar sig i Europa

Enligt en ny rapport är stärkt lagstiftning och återställning av livsmiljöer viktiga orsaker till att flera arter, däribland brunbjörn och havsörn, vinner ny mark i Europa. Samtidigt säger Sverige nej till en ny EU-lag om att rädda förstörd natur.

Illustratör Erik Nylund

I en ny stor rapport från organisationen Rewilding Europe har forskare tittat närmare på 50 arter vars populationer och geografiska utbredning vuxit i Europa de senaste decennierna. Studien visar hur lagstadgat skydd, återställda habitat och återintroduktion av arter kan gynna återhämtning för djur- och fågelliv.

EU-skyddet spelar roll

Bland arterna som återhämtar sig i Europa återfinns bland annat brunbjörn, havsörn och bäver. Starkast återkomst bland rovdjuren står vargen för. Sedan 1970-talet har arten återhämtat sig från ett fåtal populationer till 17 000 individer runtom hela den europeiska kontinenten.

Enligt rapportförfattarna är lagstadgat skydd, som exempelvis EU:s art- och habitatdirektiv, ett av de mest effektiva verktygen för att rädda arter. Andra verksamma åtgärder är förändrad markanvändning och insatser där människor lär sig acceptera att leva nära större rovdjur.

– Den stora majoriteten har återhämtat sig tack vara människans insatser. Som forskare inom global biodiversitet kan det vara rätt deprimerande att höra om den senaste statistiken, men den här rapporten är verkligen spännande och inspirerar människor som mig att fortsätta göra det vi gör , säger Louise McRae från  Zoological Society of London, en av rapportförfattarna, till den brittiska tidningen The Guardian.

Sverige kan blockera återhämtning

Trots positiva trender för vissa arter ligger majoriteten av världens djur, fåglar och insekter fortfarande på en allvarligt låg nivå. Sedan 1970 har närmare 70 procent av världens populationer av ryggradsdjur försvunnit, vilket Sveriges Natur tidigare rapporterat om.

Växtriket tappar också mångfald i snabbare takt än vad forskningen räknat med. Nästan en tredjedel av dagens trädflora är hotad.

Samtidigt som Rewilding Europes rapport pekar på vikten av starkt naturskydd inom EU sa Sverige nyligen nej till en ny lag med syfte att rädda förstörd natur. Förra veckan röstade en majoritet ned förslaget i riksdagen, med motiveringen att lagen kan försvåra för svenskt jord- och skogsbruk.

I Sverige är tusentals arter rödlistade och inga av de nationella målkvalitetsmålen klaras. Sveriges agerande har fått kritik från miljörörelsen.

Läs också: Majoritet vill halvera vargbeståndet

Naturskyddsföreningens generalsekreterare Karin Lexén kommenterade riksdagens beslut med att det försvårar läget inför Sveriges ordförandeskap inom EU som inleds vid årsskiftet.

– För att kunna ligga i framkant och uppmana till kompromisser mellan medlemsländerna under den viktiga perioden, kan inte Sverige sätta sig på tvären och agera bromskloss i sådana här stora och viktiga frågor. Det är inte att visa ledarskap, sa hon i ett pressmeddelande.

I december 2022 möts världens länder i Montreal, i Kanada, för att förhandla om nya åtgärder inom FN:s ramverk för biologisk mångfald. Förhandlingarna, som går under benämningen COP15, har skjutits upp flera gånger på grund av coronapandemin och kriget i Ryssland.

Klicka på bilden för att se den större.
Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X