Annons
Majoritet vill halvera vargbeståndet

I dag finns det 460 vargar i Sverige. Fem av de åtta riksdagspartierna vill att antalet vargar ska minska. Foto: Getty Images.

Majoritet vill halvera vargbeståndet

Fem av åtta riksdagspartier vill att Sveriges vargbestånd ska minska. Men det går inte att förena med en livskraftig stam, enligt 17 rovsdjursforskare som undertecknat ett brev till tidskriften Science.

Sveriges vargstam bör mer än halveras, till 170 individer. Den uppmaningen fick regeringen i maj från riksdagens miljö- och jordbruksutskott efter ett förslag från Centerpartiet med stöd av Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna.

Socialdemokraterna reserverade sig men vill också se färre vargar. Regeringen har beslutat att Naturvårdsverket ska ta fram underlag för hur stammen kan minskas utan att vargens gynnsamma bevarandestatus hotas.

− Det verkar som att politikerna vill sitta på båda stolarna. Man vill påstå att vi har en livskraftig stam, men ändå bedriva licensjakt. Problemet är att genetiken sätter biologiska gränser, säger Linda Laikre, professor i populationsgenetik vid Stockholms universitet.

Linda Laikre är en av 17 rovdjursforskare som skrivit ett brev till den vetenskapliga tidskriften Science i protest mot den nya svenska hållningen. De skriver bland annat att medelnivån på inavel i den svenska vargstammen är lika hög som den är hos avkomman till två helsyskon.

Centerpartiets landsbygdspolitiske talesperson Daniel Bäckström skriver till Sveriges Natur att forskarna inte tar någon ” hänsyn till andra faktorer, vilket förstås forskare inte behöver göra, men det måste politiker ta in i ekvationen.”

Centerpartiet vill i ett första steg minska vargstammen till 170, vilket är inom det spann på 170-270 som riksdagen beslutade 2013. På sikt vill de minska till 150.

Daniel Bäckström hänvisar också till en sårbarhetsanalys från 2012 som säger att det räcker med 100 vargar. Forskarna bakom den analysen skriver dock i inledningen att analysen inte tar någon hänsyn till genetiska problem.

På Dagens Nyheters debattsida skriver Svenska Jägareförbundets ordförande, Peter Eriksson, att genetiken är ”bara en pusselbit”, men det är en pusselbit som allt annat vilar på om den svenska vargstammen ska finnas kvar på sikt, enligt Linda Laikre. Hon började forska kring de svenska vargarnas genetik på 1990-talet och förklarar att de senaste åren har det kommit allt fler belägg för grav inavel och genetisk utarmning.

Hur många vargar skulle krävas för att bevara en genetiskt frisk stam?

− Har vi en isolerad population som nu behöver den ha en genetiskt effektiv storlek på 500. Det innebär omkring 2 000 vargar totalt.

Om dagens 460 vargar skapar konflikter, hur skulle det gå med 2 000?

− En möjlighet är att en så stor population finns sammanhållen över Sverige, Norge och Finland. Snarare än att utreda igen och försöka pressa fram en lägre siffra borde vi satsa på att skapa förståelse och förutsättningar för samexistens med andra arter. Vi kan inte argumentera för att andra länder ska bevara lejon, elefanter eller annan biologisk mångfald, om vi själva börjar skjuta så fort det uppstår problem.

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X