Vad vill partierna med flygskatten?

Alliansen vill riva upp flygskatten och i stället införa en start- och landningsavgift. FOTO: Getty Images

Vad vill partierna med flygskatten?

Flygets miljöpåverkan behöver minska. Det är alla riksdagspartier överens om. Men hur det ska gå till splittrar partierna. Den flygskatt regeringen införde i våras får mycket kritik av Alliansen och Sverigedemokraterna, och kommer troligen skrotas i och med ett maktskifte.

Svenskarnas flygande har ökat dramatiskt för varje år som går. I Sverige har antalet flygresor utomlands per invånare mer än fördubblats sedan början av 90-talet. Flyget beräknas idag stå för en lika stor del av utsläppen som all bilkörning i Sverige.

Alla riksdagspartier är överens om att miljöpåverkan från flyget behöver minska. Men hur det ska gå till är partierna oeniga om.

1 april 2018 införde regeringen och Vänsterpartiet en skatt på alla flygresor från Sverige. Syftet med skatten är att dämpa ökningen av svenskarnas flygresor som en del i att minska utsläppen.

Transportstyrelsen har beräknat att flygskatten kommer att sänka ökningen av antalet avresande passagerare från svenska flygplatser, från tidigare prognostiserade 5 procent till 2,6 procent under 2018.

Motstånd från oppositionen

När regeringen la fram förslaget om flygskatt samt två skattehöjningar i höstbudgeten 2017 så hotade Alliansen med missförtroendeförklaring mot ansvariga ministrar, vilket stöddes Sverigedemokraterna. Det gjorde att regeringen stoppade de två skattehöjningarna och ändrade skattesatserna i flygskatten. Efter att regeringen backat så valde Alliansen att inte genomföra några misstroendeförklaringar.

Alliansen och Sverigedemokraterna är kritiska till flygskatten då de menar att det är dåligt sätt att försöka minska klimatutsläppen på. Generellt menar de att flygskatter som inte är globala är meningslösa, och att den svenska flygskatten riskerar slå ensidigt mot Sveriges konkurrenskraft och svensk glesbygd.

Hur vill partierna minska flygets miljöpåverkan?

14 augusti presenterade Alliansen sin klimatpolitik inför valrörelsen. De lovade att avskaffa flygskatten ifall de får makten och presenterade sin vision om ett grönare flyg.

Alliansen vill bland annat:

  • Införa krav på obligatorisk inblandning av förnybart bränsle.
  • Införa start- och landningsavgifter som premierar flygplan som använder effektiva motorer eller mer förnybart bränsle.
  • Att Sverige ska ta en ledande roll för att omförhandla de internationella avtal och konventioner som sätter stopp för beskattning av flygbränsle.
  • Gör en riktad satsning på forskning och utveckling av biobränslen för flyget.

LÄS MER: Flygskatten splittrar Liberalerna

Regeringspartierna och Vänsterpartiet hade gärna sett att det gick att beskatta bränslet istället för själva resandet. Men de menar att internationella avtal inte tillåter detta annat än för inrikestrafik och tycker därför att det behövs en nationell flygskatt.

Regeringen har även gett Energimyndigheten 100 miljoner kronor för att göra det mer attraktivt att utveckla biobränsle för flyg från svensk skogsråvara. I uppdraget ingår det att fördela medel till forskning och utveckling av hållbara drivmedel för flyget, samt ta fram en behovsanalys för att klara omställningen till fossilfrihet inom flyget.

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X