Skattestöd till flyget högre än flygskatten
Flygplan i solnedgången på väg att landa.

Skattestöd till flyget högre än flygskatten

Skattebetalarnas stöd till landets små flygplatser är större än regeringens föreslagna flygskatt.
Det visar Sveriges Naturs kartläggning. Flygplatserna får stöd med 89 kronor per resa. Den föreslagna flygskatten uppgår bara till 80 kronor.

Flyget är en starkt subventionerad bransch. Många av landets flygplatser har svårt att gå runt och när det händer är det oftast län och kommuner som går in för att täcka upp förlusterna. Detta görs för att flygplatserna ses som en förutsättning för det lokala näringslivet.

388 miljoner kronor betalades ut som ekonomiskt stöd till Sveriges kommunalt ägda flygplatser 2015, visar siffror från Näringsdepartementet och Trafikverket. Mer än två tredjedelar av stödet, 286 miljoner, betalades av kommuner och län. Resterande 102 miljoner var statligt stöd. Samma år gjordes drygt fyra miljoner enkelresor via dessa flygplatser. Detta innebär att skattebetalarna subventionerade varje flygresa med 89 kronor. Det är nio kronor mer än den föreslagna flygskatten på 80 kronor per resa.

Det är inte ovanligt att mindre flygplatser har svårt att få pengarna att räcka till. Av Sveriges 38 flygplatser med linjetrafik ägs 10 av svenska staten, medan de resterande 28 är kommunalt ägda. De statliga flygplatserna får inget flygstöd. De större statligt ägda flygplatserna drar in tillräckligt mycket pengar för att täcka upp för de mindre. Det statliga flygbolaget Swedavia, som äger de större flygplatserna, redovisade 2016 en vinst på 717 miljoner kronor.

I Norge och Finland ägs samtliga flygplatser av staten och där används vinstpengarna från de större flygplatserna för att finansiera de mindre.

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X