Uppgifter: stopp för förslag om palmolja

Förslaget som ska reglera palmoljans framtid i biobränsle i EU uppges ha blockerats av kommissionärer. FOTO: Getty Images

Uppgifter: stopp för förslag om palmolja

Enligt medieuppgifter har biobränsleförslaget som bland annat kan påverka palmoljans framtid i den europeiska bränslemarknaden stoppats i sista instans. UPPDATERAD: Nytt datum för förslaget sägs vara 14 mars.

Detta rapporterar Euractiv, som hänvisar till anonyma uppgifter från tjänstemän i kommissionen. Orsaken ska enligt tidningens uppgifter  vara att flera kommissionärer anser att de föreslagna reglerna är för svaga i gränsdragningen av vilka biobränslen som fortsatt ska kunna få stöd av EU.

Det krävs enighet bland de 28 kommissionärerna för att ett förslag ska kunna läggas fram, och under onsdagens kommissionärsmöte var det planerat att förslaget skulle diskuteras mellan kommissionärerna. Men efter mötet kom först inga besked i frågan. Sveriges Natur har sökt bekräftelse på medieuppgifterna från kommissionens talespersoner, men inte fått något svar.
Under torsdagen meddelar dock en talesperson att förslaget fortsatt ska behandlas internt i kommissionen, för att sedan skickas ut  till alla intressenter. Den 14 mars är deadline, då kommissionen sagt att de ska lägga fram förslaget i ”tid för att EU-parlamentet ska kunna behandla det innan valkampanjerna drar igång”.

Stridsfråga

Miljöorganisationer har varit kritiska till de öppningar som enligt uppgift är stridsfrågan mellan kommissionärerna. Detta då de befarar att dörren i så fall skulle hållas öppen för att kritiserade biobränslen, som palmolja odlad på skövlad regnskog, fortsatt ska kunna gynnas framöver i EU:s stödpolitik.

LÄS MER: Oron: Det går inte att skapa ett rättssäkert regelverk

Var står Cecilia Malmström?

En av kommissionärerna som påstås stå på sidan där dörren hålls öppen är svenska Cecilia Malmström. Handelskommissionären är nämligen inblandad i handelssamtal med flera av producenterna av biobränsleråvarorna, såsom Indonesien, och vill enligt miljöorgansiationen Transport & Environment inte ha biobränslefrågan ”som ett problem i förhandlingarna”

Sveriges Natur har utlovats en kommentar från handelskommissionären eller hennes talespersoner. Artikeln kommer att uppdateras.

Som Sveriges Natur tidigare rapporterat är det dock redan klart att vissa producentländer pekar på att handelsrelationerna kan försvåras av EU-kommissionens åtgärder, som anses kunna vara diskriminerande mot bland annat palmoljan.

Ett fördjupat handelssamarbete mellan EU och de sydostasiatiska länderna i Asean-blocket ska bland annat ha hållits tillbaka.

EU:s talesperson i energifrågor har dock avfärdat kritiken, och EU:s ambassadör i Indonesien har även påpekat i ett brev att unionen fortsatt kommer att vara en öppen marknad för palmolja, men att regelverket på ett ”objektivt och icke-diskrimierande” sätt kan begränsa möjligheten för vissa råvaror att räknas som förnybara.

Frågetecken för svenska marknaden

Hur de pågående regelförändringarna påverkar den svenska biobränslemarknaden är inte klart. Flera andra frågor saknar fortsatt svar, bland annat hur det svenska biodrivmedelsstödet ska se ut framöver.

Sveriges Natur granskar palmoljans framtid i EU:

LÄS MER: Del 1 – Nu ska palmoljans framtid avgöras
LÄS MER: Del 2 – Oro för sämre palmolja om EU stoppar importen
LÄS MER: Del 3 – ”Jag ringer tjänstemännen minst en gång i veckan”

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X