Två miljarder kronor mindre till miljön

Flygskatten är en av miljöåtgärderna Moderaterna och Kristdemokraterna vill stoppa i sin gemensamma budget. Foto: Gettyimages

Två miljarder kronor mindre till miljön

Moderaterna och Kristdemokraterna skär ner miljöbudgeten med 2,1 miljarder kronor. Det har partierna kommit överens om i ett gemensamt budgetförslag som idag röstades igenom i riksdagen. 

Idag, klockan 16:00 röstade riksdagen om statsbudgeten för 2019. Moderaterna och Kristdemokraternas  gemensamma budgetförslag gick igenom i budgetomröstningen, efter att Sverigedemokraterna valt att röstat på det.

Moderaterna och Kristdemokraterna föreslog 9,7 miljarder kronor till utgiftsområde 20, Allmän miljö- och naturvård. Det är 2,1 miljarder kronor mindre än vad övergångsregeringen föreslog och en miljard kronor mindre än föregående års budget.  

C och L lade ned sina röster

I måndags lämnade Centerpartiet och Liberalerna besked om att de skulle lägga ned sina röster efter att deras egna budgetmotioner har fallit i dagens omröstning. Detta efter att de två partierna bestämt sig för att inte fortsätta regeringsförhandlingarna med Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

I  och med att Centerpartiet och Liberalerna lade ned sina röster gick Moderaternas och Kristdemokraternas budgetförslag igenom, då Sverigedemokraterna valde rösta på deras budgetförslag.

Det gjorde att Moderaternas och Kristdemokraternas budgetförslag samlade större stöd i riksdagen än övergångsregeringens budgetproposition.

Budgetmotionerna ger en fingervisning

I Moderaternas och Kristdemokraternas gemensamma budgetförslag anges inga större detaljer inom respektive utgiftsområde, men Moderaternas och Kristdemokraternas enskilda budgetmotioner ger en fingervisning om vad det ska satsas och dras ner på inom miljöområdet.

Moderaterna föreslår 100 miljoner kronor till teknikneutral laddinfrastruktur och det nämns också som en särskild satsning i M och KD:s gemensamma budgetförslag.

Andra satsningar är på bland annat internationella klimatinvesteringar och åtgärder för en bättre havsmiljö.

Å andra sidan föreslår partierna att göra flera nedskärningar i sina enskilda budgetmotioner. I sina enskilda motioner halverar de anslagen till “åtgärder för värdefull natur” och “skydd av värdefull natur” samt “klimatinvesteringar”.

Andra miljöförslag utanför miljöbudgeten som M och KD vill stoppa är flygskatten och nyckelbiotopsinventeringen

Den 18 december röstar riksdagen om anslagen till miljöbudgeten.  

Texten har uppdaterats.

Vad tycker du? Diskutera gärna på vår Facebook-sida.

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X