Så blir miljöpolitiken med nya regeringen
Rosenbadsbyggnaden i solsken.

Här är miljöpolitiken i uppgörelse mellan S, MP, L och C. FOTO: Getty Images

Så blir miljöpolitiken med nya regeringen

På fredagen röstade riksdagen för att Stefan Löfven (S) ska sitta kvar som Sveriges statsminister och bildar en regering med Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Här är miljöpolitiken i uppgörelsen mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna.

För en vecka sedan presenterade Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna en överenskommelse om hur Sverige ska styras. Uppgörelsen går ut på att Centerpartiet och Liberalerna släpper fram Stefan Löfven som statsminister för en regering som består av Socialdemokraterna och Miljöpartiet, med ett budgetsamarbete med Centerpartiet och Liberalerna.

I onsdags meddelade Vänsterpartiet att de släpper fram Löfven som statsminister, men hotar med att fälla regeringen i en misstroendeomröstning om förslagen om marknadshyror och förändringar i arbetsrätten, som finns med i överenskommelsen, genomförs.

Och i dag, en vecka efter att uppgörelsen presenterades, röstades Stefan Löfven igenom som Sveriges statsminister i riksdagen.

En progressivare miljöpolitik

Överenskommelsen mellan S, MP, C och L publicerades i form av ett 73-punktsprogram över vilka reformer de tänker försöka driva igenom under den kommande mandatperioden. Flera av dessa är på det miljöpolitiska området.

Bottentrålning förbjuds, en satsning på nattåg till Europa ska genomföras, järnvägar och infrastruktur för fossilfria transporter ska byggas ut och en grön skatteväxling som uppgår till 15 miljarder kronor ska genomföras.

En del av förslagen är saker som försvann ur miljöbudgeten när Moderaternas och Kristdemokraternas budget gick igenom i riksdagen i mitten av december. Till exempel har C, L, S och MP kommit överens om att återinföra flygskatten. Något som däremot inte återupptas är nyckelbiotopsinventeringen, vilket får ses som en framgång för C som var det enda av partierna i överenskommelsen som aktivt velat avveckla den.

Annie Lööf har lyft frågan om en stärkt äganderätt för skogen som en av de viktigaste saker partiet fått igenom i överenskommelsen.

Ett svagare strandskydd finns också med i uppgörelsen, för att privatpersoner och företag ska kunna bygga mer strandnära.

Här är miljöförslagen i överenskommelsen mellan S, MP, L och C:

Förstärka insatser för den biologiska mångfalden. För att skydda värdefull natur och värna rödlistade och akut utrotningshotade arter ska naturvården stärkas på ett sätt som bygger på legitimitet hos de människor och verksamheter som berörs. Ett åtgärdspaket för att stärka förutsättningarna för pollinatörer ska tas fram.

 • Grön skatteväxling omfattande 15 miljarder kronor. ”Vi höjer skatten på sådant som belastar miljö- och klimat och sänker skatten på jobb och företag”, enligt Annie Lööf.
 • Investeringar i produktion och distribution av biogas.
 • Ett förslag för miljöstyrande start- och landningsavgifter för flyget ska tas fram.
 • Fossilfri laddning och tankning ska möjliggöras genom att bygga ut infrastrukturen.
 • Insatser för att stödja en utveckling mot ett fossiloberoende jordbruk.
 • Ursprungsmärkning av kött och fisk på restauranger och i storkök.
 • Det ska bli enklare och mer lönsamt att investera i förnybar energi, som exempelvis solceller, för eget bruk.
 • Anslagen för skydd av värdefull natur förstärks. Ett nytt Sveaskogsprogram ska genomföras.
 • Återinförande av flygskatten tills det är möjligt införa en skatt på flygbränsle.
 • Prospektering och nyexploatering av kol, olja och fossilgas förbjuds.
 • Sverige ska driva på för en klimatlag på EU-nivå.
 • Skatt på farliga kemikalier i kläder och skor införs.
 • Ett nytt avdrag för grön teknik ska införas. Klimatbonusar och -avgifter på personbilar förstärks och förenklas.
 • En skatt på förbränning av avfall införs.
 • Ett investeringsstöd för testanläggningar av miljöteknik som medför minusutsläpp införs. Handlingsplan för åtgärder för kraftigt minskade utsläpp tas fram.
 • Främja andra färdmedel än bil i städer – Skatteregler ska underlätta för cykelpendling.
 • Spridning av mikroplaster ska förhindras.
 • Utvecklingen av en resurseffektiv, cirkulär och biobaserad ekonomi ska stärkas.
 • Förstärka insatser för den biologiska mångfalden.
 • Ställ minimikrav vid byggande utifrån ett livscykelperspektiv. Öka byggande i trä. Inför krav på klimatdeklarationer för klimatbra byggande.
 • Ett försök med statliga gröna obligationer ska genomföras.
 • Ett generellt stopp för bottentrålning införs i skyddade områden.
 • Ett frivilligt program för återköp av ålfiskerätter införs.
 • Kontrollen för att stoppa illegalt fiske stärks.

I uppgörelsen finns också förslag där miljön får stå tillbaka för andra intressen:

 • Nyckelbiotopsinventeringen återupptas inte
 • Strandskyddet försvagas så att det blir enklare att bygga strand- och sjönära i lågt exploaterade områden.

LÄS MER: Miljöpolitiken som har majoritet i den nya riksdagen

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X