Vinnare av Tidskriftspriset 2022 – ÅRETS TIDSKRIFT FACKPRESS
Vinnare av Publishingpriset 2022 – Medlemstidning – Individ

Annons
Regeringen säger nej till att koppla på fossilgas på stamnätet

Företaget Swedegas fick idag nej från regeringen att koppla på naturgas på det befintliga gasnätet. FOTO: Getty Images

Regeringen säger nej till att koppla på fossilgas på stamnätet

Regeringen beslutar idag om att inte bevilja tillståndet för företaget Swedegas att koppla på naturgas på det befintliga gasnätet. Beslutet motiveras med att satsningar på naturgas skulle bygga in Sverige i ett fossilt beroende, vilket inte går i linje med klimatmålen.
– Det är verkligen värt att fira det här beskedet, säger Olivia Linander från kampanjen Fossilgasfällan.

Regeringen avslog idag Swedegas ansökan om att koppla på en terminal för flytande fossilgas på det befintliga västsvenska gasnätet. Terminalen, som är placerad i Skarvikshamnen i Göteborg, var tänkt att fungera som en ny importväg för naturgas in i landet och skulle främst förse svensk industri, sjöfart och annan tung trafik med gas. Detta har mött stor kritik från såväl miljöorganisationer som politiker.

Isabella Lövin (MP) ”Vi tar miljömålen på allvar”

Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) menar att det här är ett beslut som visar regeringens allvar i att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland.

– Det här är ett viktigt beslut för att uppnå klimatmålen och inte bygga fast oss i fossil infrastruktur. Vi tar vår klimatlag på allvar, vi tar miljömålen på allvar och vi jobbar för att förverkliga dem. Då behövs det tas praktiska beslut som idag.

Nu önskar hon att fler satsningar ska göras på förnybar gas.

– Vi har under föregående mandatperiod satsat över en miljard kronor på att stötta biogas. Biogasen är skattebefriad och vi ser ett fyrtiotal nya biogasanläggningar och biogastankställen vilket är en del av regeringens arbete för att ställa om Sverige till fossilfritt. Biogasen ska då inte missgynnas genom att göra det enklare att koppla på mer naturgas på nätet.

– Vi behöver använda alla verktyg i verktygslådan. Det här är bara en liten del i det stora pusslet som vi just nu lägger för att ställa om till fossilfritt.

Gasterminalen har fortfarande grönt ljus att få byggas klart. Det ligger inte på regeringens bord just nu att ta ställning till själva terminalen, utan dagens beslut rör anslutningen av fossilgasen till det befintliga gasnätet.

LÄS MER: Förödelse i naturgasens spår

Swedegas missnöjda med beslutet

Hans Kreisel, VD på företaget Swedegas, menar att beslutet inte är helt framåtblickande. Grundidéen var att fossilgasterminalen skulle fungera som en övergång till förnybart och att man i framtiden skulle kunna använda den för att importera biogas. Kärnvärdet i företagets energiomställning är att gas bidrar till en nödvändig övergång från det ändliga till det hållbara.

– Jag läste klimat- och miljöministerns uttalande imorse och blir lite oroad över om hon verkligen har koll på vad vi tänkte göra här i Göteborgs hamn. Vår största målsättning är att vara bidragande till omställningen av det svenska energisystemet. Vi har som mål att vara 100 procent gröna i vårt eget system, säger Hans Kreisel, VD på Swedegas.

– Vad gäller vind-och vattenkraft, men också på värmesidan, har vi varit duktiga på att ställa om till förnybart. Men vi har transportsektorn kvar som vi måste hantera. På sjöfartssidan är det enorma mängder energi som ska hanteras. Därför tycker vi att det är väldigt olyckligt om vi nu missar att bygga ut infrastruktur som gör det möjligt för oss att i framtiden ställa om till biogas.

”Värt att fira”

Terminalen har länge marknadsförts som ett miljövänligt alternativ till kol och olja. Tanken var att den delvis skulle ersätta tjockoljan inom sjöfartsindustrin och därmed minska försurningen i haven. Förespråkare för terminalen tryckte på att gasen ger lägst utsläpp av koldioxid per energienhet om man jämför med andra fossila bränslen, men också att utsläppen av tungmetaller, kväveoxider, partiklar och sot blir lägre.

Kritiker menar, å andra sidan, att gasen består av metan som är en kraftig växthusgas med en klimatpåverkan som är 34 gånger större än koldioxid. Dessutom har gasen en benägenhet att läcka och det krävs inte mycket för att klimatnyttan då kan ses som bortspelad. Olivia Linander från kampanjen Fossilgasfällan är en av dem som länge kritiserat terminalen. Nu hoppas hon att de stoppade planerna i Göteborgs hamn ska sända en stark signal till andra länder om att fossilgas inte är rätt väg att gå.

– Det är verkligen värt att fira det här beskedet. Förhoppningsvis innebär det här att andra gasterminaler som planeras längs Sveriges kust förstår att det inte längre är läge att investera i fossilgas.

– Terminalen i Göteborgs hamn står med på en lista över gasprojekt i EU som är prioriterade av EU-kommissionen. Om en vecka kommer kommissionen att presentera en ny version och då kommer ett projekt på den listan ha blivit nekad av den svenska regeringen. Det här kan förhoppningsvis skicka en signal till länder runtom i EU och hela världen. Det pågår just nu en boom, gasterminaler planeras överallt. Därför hoppas vi att den här signalen blir stark.

Men kampen om att bromsa expansionen av fossila bränslen slutar inte här.

– Efter att vi har firat går kampen vidare. Det här är inte slutet på fossilgas-expansionen, men det är ett steg i rätt riktning. Det krävs ett fortsatt folkligt engagemang för att förhindra de planerade terminalerna.

Läs mer om naturgas

Regeringen prövar Preemraffs utbyggnad i Lysekil
Fortsatt tyst om Swedegas gasledning i Göteborg
Förödelse i naturgasens spår
Gaskraften startar om i Europa med lägre priser
Skribent Emma Ugge
Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på Twitter